שכירות דירה

המזגן בדירה לא עבד במשך 20 יום – השוכר זכאי לפיצוי של 2,000 ש"ח

21 בנובמבר 2013

בית המשפט לתביעות קטנות קיבל תביעה בה נטען כי במהלך חודש הקיץ החמים, המזגן בדירה המושכרת לא עבד במשך 20 יום, וקבע כי על הנתבע לפצות את התובע בסכום של 2,000 ש"ח. לטענת התובע, בתחילת חודש יולי שנת 2012, הותקנו בדירה מזגנים. המזגנים חוברו לחשמל רק לאחר חמישה ימים, אולם לא פעלו משך כשבועיים נוספים, …

להמשך קריאה

שוכר דירה יפצה את המשכיר בסכום של 32,700 ש"ח בשל הזנחת הדירה המושכרת

16 באוקטובר 2013

בית המשפט לתביעות קטנות פסק פיצוי בסכום המקסימלי האפשרי בתביעות קטנות (נכון ליום זה), סך של 32,700 ש"ח. על פי כתב התביעה, התגוררו השוכרים בדירת התובעים במשך 16 שנים. על פי הסכם השכירות, חלה חובה על השוכרים להחזיק את הדירה במצב תקין, ולתקן כל פגם שייגרם לדירה בשל השימוש בה במהלך השכירות, וכן לדאוג לתחזוקה שוטפת של …

להמשך קריאה

שוכר לא יחויב בתשלום שכירות בשל נזילה בדירה

10 ביולי 2013

בית המשפט קבע כי שוכרת לא תחוייב לשלם את שכר הדירה החודשי בשל רטיבות בדירה ששכרה. בית המשפט הסתמך על סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה, תשל"א – 1971, הקובע כי אם נמנע משוכר להשתמש במושכר למטרת השכירות מחמת נסיבות הקשורות למושכר, פטור הוא מדמי השכירות בעד הזמן שהשימוש נמנע כאמור. לא התקבלה טענתו של המשכיר, כי "אין מדובר בנזילה …

להמשך קריאה

לא היה גז בדירה – המשכיר יפצה את השוכר

10 ביולי 2013

בית המשפט לתביעות קטנות קבע כי יש לפצות שוכר לאחר שבעל הדירה לא התקין צינור גז, ולפיכך לא יכול היה השוכר לבשל באמצעות הכיריים. בית המשפט קבע כי "החיים בדירה ללא גז אינם פשוטים כאשר נסמכים על הגז לצורכי בישול", והעמיד את הפיצוי על שליש משכר הדירה החודשי, על כל חודש בו לא הותקן בדירה צינור …

להמשך קריאה

השוכרים גרמו נזק לדירה ויפצו את המשכיר

10 ביולי 2013

משכיר דירה תבע את השוכרים על שלא צבעו בצורה מספקת את הדירה, ושגרמו נזק לדשא ולמנעול הדירה. על נזקים אלו קבע בית המשפט כי יש לפצות את המשכיר בסכום של 5,178 ש"ח. עם זאת, נדחה חלקה השני של התביעה, לפצות את בעל הדירה בסכום שכירות של חודש אחד. התובע טען כי בשל הפגמים האמורים הוא לא …

להמשך קריאה

הסכם השכירות בוטל והשוכרים יפוצו בכ-7,500 ש"ח

10 ביולי 2013

בית המשפט לתביעות קטנות קבע כי בעלת דירה תפצה משכירים בסכום מצטבר של 7,478 ש"ח. כחודשיים בלבד לאחר תחילת תקופת השכירות, הודיעה בעלת הבית לבני הזוג השוכרים כי למחרת היום היא תכנס לדירה עם נציג מטעם העירייה. אכן, למחרת הודיעה להם המשכירה כי עליהם לפנות את הדירה שכן היא נבנתה ללא היתר כדין וכיום מיועדת …

להמשך קריאה