מינוי מומחה מטעם בית המשפט בהליך של תביעות קטנות

10 ביולי 2013

בית המשפט לתביעות קטנות פסק  כי הוא מוסמך למנות מומחה מטעמו, גם בהליך של תביעה קטנה, כאשר תכלית המינוי היא להקל על הדיון, לייעלו ולקצרו. בית המשפט חזר על ההלכה הידועה בדבר מומחה שמונה ע"י בית המשפט, והסביר כי בייחוד כאשר המומחה מונה בהסכמת הצדדים, דרושים נימוקים כבדי משקל כדי לסטות מחוות הדעת שניתנה על ידי המומחה שמינה ביהמ"ש, שכן הנחת היסוד הינה שהיא נערכה ללא משוא פנים.

 

ת"ק (ירושלים) 3664/08 טל גבאי ליזה נ' אל כל אלקטרוניקה בע"מ

כתיבת תגובה