המזוודה אבדה – התובעת זכתה ב-5,000 ש"ח

22 בדצמבר 2013

בית המשפט לתביעות קטנות פסק כי על הנתבעת, חברת תעופה, לפצות את התובעת בסך של 5,000 ש"ח בגין מזוודתה שאבדה. התובעת השתתפה בטיול מאורגן להודו ולנפאל. כשהגיעה לדלהי שבהודו גילתה כי מזוודתה אבדה. הנתבעת דרשה בתביעת פיצוי כספי ע"ס 13,324 ₪, עבור עלות של המזוודה, תכולתה, החזר כספי בגין פריטים שנרכשו בהודו וכן פיצוי בגין עוגמת נפש.dreamstime_xs_29359216

הנתבעת – חברת אוזבקיסטן איירווייז – הציעה לשלם לתובעת סך של 1,293 ש"ח טרם הגשת התביעה, אולם התובעת סרבה, שכן לטענתה נזקיה, כאמור, היו גבוהים יותר. הצעתה של חברת התעופה התבססה על הוראות האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה אווירית בינלאומית ("אמנת ורשה"), הקובעת פיצוי לפי משקל המזוודה. חשוב לציין כי בנוסף לאמת ורשה, קיימת אמנה נוספת – האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה בין-לאומית באוויר ("אמנת מונטריאול"). הפיצוי לפי אמנת מונטריאול הינו גבוה יותר מהפיצוי לפי אמנת ורשה. ואולם, הנתבעת טענה שאינה צד לאמנת מונטריאול, ועל כן אינה חייבת בפיצוי לפי אמנת מונטריאול.

בית המשפט פסק כי בנסיבות העניין, העובדה שמדינת אוזבקיסטן אינה חתומה על אמנת מונטריאול, אינה שוללת פסיקת פיצוי לפי אמנת מונטריאול. בית המשפט ניתח את חוק התובלה האווירית, ואת סעיף ייחוד העילה בו, ופסק כי מאחר שמקום יציאת הטיסה הוא ישראל, יעד הטיסה הינו הודו ומקום עצירת הביניים הוא אוזבקיסטן, הרי שעל פי הוראות סעיפים 2 ו-3א לחוק התובלה האווירית, חלות שתי האמנות יחד – אמנת ורשה ואמנת מונטריאול, וזאת למרות שאוזבקיסטן אינה צד לאמנת מונטריאול.

כמו כן, אמנת ורשה ואמנת מונטריאול אינן שוללות פסיקת פיצוי בגין נזק שאינו נזק ממוני (למשל פיצוי בגין עוגמת נפש). לכן, תובע הטוען כי נגרם לו נזק מעבר לנזק של אובדן הציוד שהיה במזוודה, יוכל לתבוע בגין נזקים נוספים. נזקים אלו יכולים להיות, כאמור, עוגמת נפש, טרטור, טרחה, וכן הלאה. ובלשון ביהמ"ש: "נוסחו של סעיף 19 לאמנת מונטריאול אינו מסייג את סוגי הנזק בגינם מוטלת אחריות על המוביל האווירי, והמשמעות הינה שלבית המשפט נתונה סמכות לפסוק פיצוי בגין נזק שאינו נזק ממון מכוח הוראות אמנת מונטריאול".

בית המשפט העריך את הנזק של התובעת, ופסק לה פיצוי בסך של 5,000 ש"ח. ביהמ"ש אמד את שווי הפריטים, והתייחס אף לצורך של התובעת לרכוש פריטים חדשים במדינה זרה, להפסד זמן מהטיול ולטרחה הרבה שנגרמה לה.

ת"ק (ת"א-יפו) 53626-04-13 יעקב נ' אוזבקיסטן איירווייז

כתיבת תגובה