ביטול עסקה לרכישת תכשירי הרזיה: הסכום יוחזר ללקוח במלואו

26 בדצמבר 2013

התובע פנה לנתבעת, בעקבות פרסום שליה בתקשורת, וביקש לרכוש טבליות הרזיה. לאחר כשבועיים התקשרה הנתבעת אל התובע, והציעה לו לרכוש מוצרים נוספים בעלות של 10,000 ש"ח. התובע הסכים. עוד באותו היום התקשרה הנתבעת לתובע פעם נוספת, ושוב שכנע אותו נציג המכירות לרכוש ערכה נוספת, אף היא בעלות של 10,000 ש"ח.

כשלוש שעות לאחר הרכישה השנייה, התקשר התובע לנתבעת וביקש לבטל את העסקה. נציגי החברה אמרו לתובע כי הוא אינו יכול לבטל את העסקה, שכן המוצרים כבר נשלחו אליו. בכתב תביעתו הוסיף וטען התובע, כי נציגי הנתבעת הטעו אותו לאחר הרכישה, ואמרו לו כי למוצרים יש אישור של משרד הבריאות. dreamstime_xs_20655327

התובע הצליח לבטל חלק מהחיובים דרך חברת כרטיס האשראי, ובסך הכל שילם לחברה סכום של 14,330 ש"ח.

בית המשפט קיבל את התביעה, וקבע כי לתובע עומדת הזכות לבטל את ההתקשרות, בהתאם לחוק הגנת הצרכן. העסקה הינה עסקה של מכר מרחוק. עסקת מכר מרחוק הינה עסקה המתבצעת בעקבות פנייה של בעל עסק לצרכן, וכאשר העסקה נעשית שלא באמצעות נוכחות משותפת של הצדדים. כאמור, במקרה הזה, הנתבעת היא שפנתה ללקוח, והעסקה נעשתה בטלפון (כלומר, ללא נוכחות משותפת של הצדדים).

חוק הגנת הצרכן מטיל מספר רב של חובות על בעל עסק המבצע עסקת מכר מרחוק. כך, למשל, על בעל העסק לספק לצרכן מסמך כתוב, המפרט נתונים מסוימים לגבי העסקה. חלק מהפרטים שיש לפרט במסמך הינם: פרטי בעל העסק, התכונות העיקריות של המוצר, המחיר ותנאי התשלום וזכות הצרכן לבטל את העסקה.

לא הייתה מחלוקת כי במקרה המתואר, החברה לא סיפקה מסמך כזה. בהתייחס לעובדה זו, קבע בית המשפט, כי "כבר מהטעם כאמור – משלא עמדה הנתבעת בדרישות חוק הגנת הצרכן בכל הקשור לאופן ביצוע עסקת מכר מרחוק – זכאי התובע לביטול העסקאות והשבת התמורה ששולמה על ידו".

כן פסק בית המשפט כי חוק הגנת הצרכן לגבי עסקת מכר מרחוק גובר על תקנות ביטול עסקה, הקובעות כי לא ניתן לבטל עסקה לרכישת תרופות ותוספי תזונה.

מאחר שמלכתחילה נמנעה הנתבעת מלמסור לתובע מידע מלא על זכות הביטול, היא חויבה להשיב לתובע את מלוא הסכום ששילם, וכן פיצוי נוסף בסך של 1,000 ש"ח עבור הוצאות משפט.

ת"ק (תל אביב – יפו) 46124-04-13 צבי רוטנברג נ' קלוריד בע"מ

כתיבת תגובה