קורוזיה במכשיר הטלפון? בית המשפט לא נתן אמון בבדיקת המעבדה של חברת פלאפון

29 בדצמבר 2013

בתביעה קטנה שהוגשה נגד פלאפון, היא חויבה לשלם לתובע סכום של 1,600 ש"ח עבור מכשיר רכש שקנה לאחר שמכשירו חזר מהמעבדה כשהוא לא תקין, וכן פיצוי נוסף בסכום 1,500 ש"ח בגין הטרטור, הטרחה ועוגמת הנפש שנגרמו לו.

לטענת התובע, הוא מסר לחברת פלאפון את מכשיר הטלפון הנייד שלו לתיקון, תוך שהוא מציין בפניה מספר תקלות. מלבד תקלות אלו, הטלפון עבד בצורה טובה.
dreamstime_xs_22422078 באותו מעמד רכש התובע ביטוח למכשיר הטלפון, ואף קיבל מכשיר חלופי. לאחר כשבוע קיבל לידיו התובע את הטלפון, אולם הטלפון היה שבור באחת הפינות. כשניסה להדליק את הטלפון, גילה כי המכשיר כלל אינו נדלק. על המדבקה רשמה התובעת כי המכשיר מושבת עקב נזק שנגרם על ידי הלקוח, והוסבר לו כי מדובר בקורוזיה.

התובע, שתמה על טענה זו של הנתבעת, שכן הוא מסר לה מכשיר פועל, פנה בהמלצת מנהל שירות  לבדיקה במעבדה פרטית. הבדיקה במעבדה החיצונית נעשתה בנוכחות התובע ובנוכחות נציג הנתבעת. על פי חוות דעתו של הטכנאי במעבדה החיצונית, המכשיר דווקא כן היה ניתן לתיקון, ולא נמצאה בו קורוזיה. מכשיר הטלפון נמסר לנתבעת שוב, על מנת שתבדוק אותו פעם נוספת. במהלך השבועות שלאחר מכן, ניגש התובע לנתבעת מספר פעמים על מנת לבדוק האם תוקן המכשיר, אולם לא קיבל תשובה מוסמכת וראויה.

בהמשך נטל התובע את הטלפון הסלולרי לשתי מעבדות נוספות, ושתיהן קבעו כי אין סימני קורוזיה במכשיר.

לטענת פלאפון, במכשיר דווקא כן נמצאו סימני רטיבות. פלאפון טענה כי היא אינה מקבלת את חוות הדעת שהגיש התובע, והוסיפה כי הבדיקה שהיא עורכת מהימנה יותר מבדיקות שנערכות על ידי מעבדות חיצוניות פרטיות.

בית המשפט פסק, כי פלאפון לא נתנה הסבר משכנע כיצד קרה שטלפון נמסר לה תקין, אולם הושב ללקוח כשהוא אינו פועל. מכך נובע, נקבע, כי פלאפון התרשלה בטיפול במכשיר. בית המשפט קיבל את חוות הדעת של שתי המעבדות החיצוניות שהציג התובע, וקבע כי יש בחוות הדעת הפרטיות שהוצגו, "להעלות ספק בנוגע לתוצאות בדיקת המעבדה של הנתבעת לפיה נתגלו סימני קורוזיה במכשיר".

בית המשפט קבע כי על הנתבעת לפצות את התובע בסכום של 1,500 ש"ח בגין מכשיר חדש שרכש, בסכום של 100 ש"ח עבור הבדיקה במעבדה חיצונית, וכן בפיצוי בסכום של 1,500 ש"ח עבור טרטור, טרחה ועוגמת נפש. כן נפסקו לתובע הוצאות משפט בסכום של 500 ש"ח, ובסה"כ חויבה פלאפון לשלם לתובע 3,600 ש"ח.

ת"ק (ירושלים) 44117-06-13 אברהם גיאת נ' חברת פלאפון בע"מ

כתיבת תגובה