תביעה קטנה נגד חברה לייעוץ משכנתאות

9 בינואר 2014

פרטי התביעה

בחודש ינואר 2013 סייענו בהגשת תביעה נגד חברה לייעוץ משכנתאות. בכתב התביעה טענו כי הנתבע התקשר עם הנתבעת בהסכם שכותרתו היא  "הסכם להזמנת שירותי יעוץ משכנתאות וביצוע כל שלבי לקיחת המשכנתא". על פי ההסכם, התובע שילם לנתבעת סך של 2,900 ש"ח, ובתמורה התחייבה הנתבעת לייעץ לו במהלך תהליך לקיחת המשכנתא.dreamstime_xs_7652026

כמו כן, התחייבה הנתבעת לבדוק את התנאים אותם מציעים הבנקים השונים, להמליץ על הבנק עם המסלול המשתלם ביותר, לבדוק את מסלולי המשכנתא, לייעץ, לכוון ולהדריך את התובע בכל השלבים ובכלל זה לקראת הפגישה עם בנקאי, לסייע במילוי המסמכים הנדרשים ע"י הבנק, לבחון את חוזה המשכנתא, לבחון את ההוצאות הכרוכות, ליידע אותו בעלויות וכן הלאה. מנוסח החוזה עולה כי הנתבעת מתחייבת לבצע פעולות אקטיביות ומהותיות. כן ברור, שהנתבעת אינה יכולה לבצע את אותן פעולות אקטיביות, מבלי שיהיו פרושים בפניה מלוא הנתונים אודות הנכס שמתעתד התובע לרכוש.

לטענת התובע, מיד לאחר ההתקשרות עם הנתבעת, הוא פנה אליה וביקש שלא להשתמש באותה העת בשירותיה, הן מן הטעם שייתכן ולא ייזקק לאותו שירות, והן מן הטעם שהתאכזב מאופי השירות שהעניקה לקרובי משפחתו. הוא פנה לנתבעת, אולם הנתבע טענה היא כבר ביצעה אי אלו פעולות לגבי הנכס אותו רצה התובע לקנות, ולכן סרבה להשיב לו את כספו.

טרם הגשת התביעה פנינו לנתבעת במספר מכתבים מטעמנו, אולם משלא הצלחנו להגיע לכלל הסכמה עימה, הגיש התובע את תביעתו.

מה פסק בית המשפט?

ביום 25.12.13 ניתן פסק הדין בתביעה. בית המשפט קבע כי הוא נותן אמון מלא בטענות התובע, וכי הוא ביקש לבטל את העסקה עוד בטרם העביר לנתבעת מסמכים שביקשה. בית המשפט קבע גם כי התובע "למעשה לא קיבל כל שירות מהנתבעת". ביהמ"ש ציין כי בניגוד לנטען ע"י הנתבעת, הרי שהיא לא הייתה יכולה להעניק לתובע שירות, טרם קבלה ממנו את מלוא המסמכים.

נפסק, כי הנתבעת לא זכאית לתשלום של הסכומים המצוינים בהסכם עימה, וכי התובע ביטל את ההסכם כדין.

הנתבעת חויבה להשיב לתובע סך של 2,500 ש"ח מתוך 2,900 ש"ח ששולמו לה, וכן לשלם לתובע הוצאות משפט בסכום נוסף של 500 ש"ח.

ת"ק (תל אביב – יפו) 32295-01-13 יפרח נ' חברה לייעוץ משכנתאות 

כתיבת תגובה