פסק דין: ביטול מנוי לחדר כושר

12 בינואר 2014

התובעים התקשרו בעסקה בה רכשו מנוי זוגי לשלושה חודשים לחדר כושר, ושילמו עבור המנוי סכום של 1,789 ש"ח. לטענת התובעים, מלכתחילה הם לא היו שלמים עם העסקה שביצעו, שכן עשו אותה לאחר שכנועים רבים מצד נציגת המכירות. אשר על כן, ביקשו לבטל את המנוי כבר למחרת היום. לטענתם, הנתבעת הוליכה אותם "סחור סחור" ונמנעה מלבטל את המנוי, וזאת גם לאחר שנשלחו אליה התרעות מאת עו"ד.

הנתבעת טענה כי התובעים חתמו על מסמכי ההתקשרות מרצונם החופשי, וכי לא הופעל עליהם לחץ. לגבי הודעת הביטול, טענה הנתבעת, כי לא הייתה כזו, וכי התובעים רק פנו ושאלו לגבי אפשרות הביטול, אולם לא הודיעו בפועל על רצונם לבטל את המנוי.dreamstime_xs_22710410

בית המשפט קיבל את טענות התובעים, וקבע כי על הנתבעת להשיב להם את הסכום ששילמו עבור המנוי. בית המשפט קבע כי העובדה שהתובעים החזירו לנתבעת את הכרטיס המגנטי המשמש לכניסה למועדון הכושר, מעידה על כך שהם אכן רצו לבטל את ההתקשרות. התובעים עשו זאת כעשרה ימים לאחר ההתקשרות, לאחר שלא הושב להם כספם. בית המשפט ציין כי "טענת הנתבעת, כי לא קיבלה הודעת ביטול, תמוהה ואף חסרת היגיון, שכן תוך שבוע וחצי מתחילת המנוי, ויתרו התובעים על האמצעי המשמש לקבלת שירותי הנתבעת… אין לך הודעת ביטול ברורה מיותר מאשר החזרת "מפתח הכניסה" למועדון".

חשוב לציין כי הודעת ביטול ניתן לתת לא רק בכתב, אלא גם ע"י התנהגות. ולכן, כאשר אדם מחזיר את הכרטיס המגנטי המשמש לביצוע ההתקשרות בעסקה (כניסה לחדר הכושר), הרי שיש בכך כדי להעיד שהוא אינו רוצה יותר להישאר צד לעסקה, וכי הוא מבקש לבטל את המנוי.

הנתבעת לא זימנה לעדות עדים אשר יכולים היו לתמוך בגרסתה. כלל ידוע הוא כי צד אשר נמנע מלזמן לעדות עד אשר היה יכול להעיד לטובתו, הרי שניתן לומר, כי אם היה מזמן את אותו העד, העד היה עלול להעיד לרעתו.

בית המשפט קבע כי הסעיף של הנתבעת בחוזה, הקובע כי דמי ביטול בסך 450 ₪ למנוי זוגי הנוגע לשלושה חודשים הינו ככל הנראה תנאי מקפח בחוזה אחיד, ולפיכך אם היה נבחן בהתאם לחוק החוזים האחידים – סביר שהיה מתבטל.

פסק הדין קובע במפורש גם, כי התובעים הסכימו "הסכמה רעועה" להתקשר בעסקה. אף אם הייתה הסכמה מלאה מצד התובעים, נפסק, הרי העובדה כי ביקשו לבטל את ההסכם למחרת היום הינה חשובה, וכי היה על הנתבעת לאפשר להם לבטל את העסקה – גם אם הייתה הסכמה מלאה, ולא "רעועה" מלכתחילה.

נפסק כי הנתבעת תשיב לתובעים סך של 1,789 ש"ח, וכן תשלם לה 300 ש"ח עבור הוצאות משפט.

ת"ק 6332-07-13 טופר זילברמן ואח' נ' באלאנס קלאב בע"מ

 

כתיבת תגובה