באיזה מקרים יפסוק בית המשפט פיצוי בשל שינויים ותקלות במהלך טיול מאורגן?

20 בינואר 2014

בית המשפט לתביעות קטנות דן בשאלה באילו מקרים יש לפסוק פיצוי לתובעים, אשר שילמו ממיטב כספם עבור טיול מאורגן, ואשר לטענתם לא סופקו להם כל השירותים שהובטחו להם, או שבמהלך הטיול היו שינויים כאלו אחרים.

במקרה הנדון, היה מדובר בטיול לדרום אמריקה, עליו שילמו התובעים כסף רב – סכום של בין 7,500$ ו-10,000$ עבור טיול של 21 יום או 28 יום, בהתאמה. לתובעים הובטח "טיול של פעם בחיים", ובית המשפט קבע כי אדם שמשלם סכום כל כך גבוה עבור טיול, מצפה לקבל שירותים ברמה גבוהה, לעילא ולעילא, וללא דופי.dreamstime_xs_17623716

התובעים העלו בכתב תביעתם מספר טענות לגבי לארגון הטיול וביצועו, התובעים זימנו לעדות מספר עדים אשר השתתפו בטיול. העדים והתובעים חזרו בעדותם בית המשפט על הטענות שהועלו בכתב התביעה.

חשיבותו של פסק הדין הינה מעבר למקרה הספציפי שנדון בו. בית המשפט ניתח את המקרים בהם תובעים הטוענים לכשלים במהלך טיול מאורגן יזכו לפיצוי, ובאילו מקרים לאו. בית המשפט קבע כי בבואו להכריע לגבי פיצוי למשתתפים בטיול מאורגן, יש לשים לב לשני עקרונות חשובים, הדרים בכפיפה אחת.

העיקרון הראשון הינו, כי במהלך טיול מאורגן מורכב, ייתכנו כשלים מסוימים, אשר עשויים לזכות את המשתתפים בפיצוי. עם זאת, חשוב להבין כי כשלים אלו נובעים מכך שישנו שיתוף פעולה בין מספר רב של גורמים, אשר חלקם לא נמצאים תמיד בשליטת הגוף המארגן את הטיול המאורגן (סוכנות הנסיעות). לא כל "שיבוש" או "תקלה" יזכו את התובעים בפיצוי. נפסק, כי אין להטיל על מארגן הטיול אחריות בגין שיבושים ותקלות המתרחשים בטיול מאורגן, כאשר הם אינם משנים את אופי הטיול ואת רמתו. 

העיקרון השני הוא, כי נוסעים רשאים לתבוע הן בגין נזקיהם הממוניים (דוגמת תשלום ששולם עבור סיור שלא התקיים), והן בגין נזקיהם שאינם ממוניים (למשל, העובדה כי המטיילים לא הגיעו למוזיאון חשוב או שהאוכל במלון היה ברמה נמוכה. תובעים רבים מכנים זאת בשם "עוגמת נפש"). בית המשפט קבע קביעה חשובה, שבעסקאות שעיקרן שירותי הנאה (להבדיל מעסקאות מסחריות) מרכיב הנזק שאינו ממוני עשוי להיות גבוה. לעיתים, נפסק, יתכן שהנזק הלא ממוני יהיה גבוה מהנזק הממוני או אף גבוה משיעור העסקה.

בתביעה האמורה זכו התובעים בהחזר של חלק מעלות הטיול. נפסק כי הנתבעת תפצה כל תובע בסכום של 4,000 ש"ח, וכן תלם לכל תובע הוצאות משפט בסך נוסף של 300 ש"ח.

ת"ק (תל-אביב – יפו) 20598-09-12 אדלר נ' ר.ת. דיסקברי טיול עולמי בע"מ ואח'

 

כתיבת תגובה