פרטנר תפצה לקוח שחויב עבור קו ביתי, למרות שמעולם לא הצטרף לשירות זה

28 בינואר 2014

בית משפט לתביעות קטנות קבע כי חברת פרטנר תקשורת בע"מ (אורנג'), תפצה את התובע בסכום של כ-4,000 ש"ח. הנתבעת חייבה את התובע עבור קו טלפון ביתי, בעוד שלטענתו הנתבעת מעולם לא התקינה אצלו קו ביתי.

התובע ציין בכתב תביעתו כי אכן כמה שנים לפני הגשת התביעה, ביקש מהנתבעת להיות ספקית האינטרנט שלו. התשתית עבור האינטרנט הינה בזק (לה הוא משלם גם עבור קו הטלפון הביתי). התובע הוסיף עוד, כי פנה אל הנתבעת מספר פעמים בבקשה שתפסיק לחייב אותו עבור קו הטלפון הנייח, אולם היא הואילה לעשות כן רק בחודש פברואר 2012, ולאחר ששילם לה עבור הטלפון הנייח סך של 3,195 ש"ח במצטבר.dreamstime_xs_22849238

לטענת הנתבעת, התובע דווקא כן ביקש להצטרף לשירות הטלפון הביתי, והיא אף ציינה בכתב הגנתה את מספרו של אותו קו. הנתבעת הציגה תמלול שיחה של התובע עם נציגת השירות של החברה, ובתמלול נשמע התובע אומר כי הוא אינו מעוניין לבטל את השירות.

בית המשפט קיבל את עמדתו של התובע, אשר הסביר כי אמר שאינו מעוניין לבטל את השירות, מאחר שמעולם לא הצטרף אליו. התובע סבר כי הוא אינו יכול לבטל שירות אשר מעולם לא ביקש לקבל. בית המשפט ציין בצדק כי בהקלטות שצורפו, נשמע התובע אומר כמה פעמים, ובאופן מפורש, כי כלל לא ביקש לחברו לקו טלפון זה. נציגת הנתבעת לא הציעה לתובע לנתק את הקו, ועמדה על עמדתה שהתובע הוא זה שאמור לבקש לנתק את הקו. בית המשפט פסק כי למרות שאין ספק שהתובע אינו מעניין בקו הנייח, לא בעבר ולא בהווה – נציגת השירות של הנתבעת לא הציעה לתובע כי היא תהא זו שתנתק את הקו ואילו התובע לא יתנגד לכך. אם הייתה מציעה כך, נקבע בפסק הדין, הייתה הבעיה באה על פתרונה.

ביהמ"ש קבע גם כי השיחות שנוהלו עם התובע נעשו חלקן בשפה העברית, בעוד שהתובע מתקשה מאוד בדיבור ובהבנה של השפה. בנסיבות אלו, קבע בית המשפט, "בהתחשב בדלות הבנתו של התובע את השפה העברית, לא ניתן לומר כי אכן הביע הסכמה מודעת ומפורשת לרכישת קו טלפון נייח מהנתבעת, אלא נהפוך הוא".

בית המשפט קבע כי על הנתבעת להשיב לתובע את כל הסכומים ששילם עבור הטלפון הנייח במהלך השנים – 3,195 ש"ח, וכן לפצות אותו בסכום של 800 ש"ח עבור הוצאות משפט.

ת"ק (חיפה) 28624-06-13 יוריצ'וק נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

 

 

 

כתיבת תגובה