המוצר נמכר במכיר שונה מתג המחיר שעליו – התובעת זכתה ב-4,000 ש"ח

18 בפברואר 2014

בית המשפט קבע כי על הנתבעת, לשלם לתובעת פיצוי בסכום של 4,000 ש"ח משום שסרבה למכור לה עגילים במחיר הנקוב עליהם – 2 יורו.

התובעת הגיע לחנות של הנתבעת, וביקשה לקנות עגילים שהוצגו בחנות. על העגילים היה תג מחיר של שני יורו. למרות תג המחיר המפורש של שני יורו, הנתבעת חייבה את התובעת בסכום שהופיע במחשב, 14.90 ש"ח. התובעת ביקשה לשלם את המחיר המופיע על העגילים, אולם הנתבעת סרבה. לאחר מספר ימים שבה התובעת לחנות, והבחינה כי תגי המחיר שהיו (של שני יורו) הורדו, אולם לא שמו תחתם כל תג מחיר חדש – לא ביורו ולא בשקלים. התובעת הפנתה את תשומת ליבה של נציגת הנתבעת כי מדובר בעבירה על החוק. התובעת שבה וחזרה לחנות מספר ימים נוסף לאחר מכן, וראתה כי עדיין אין תגי מחיר על העגילים.dreamstime_xs_14753895

הנתבעת טענה להגנתה כי המדובר בטעות אנוש, ובכל מקרה – הפסדה של התובעת הוא הפסד של כחמישה שקלים בלבד, ולפיכך תביעתה מופרזת. הנתבעת הציעה לתובעת פיצוי בצורה של שוברי זיכוי, בסך של 250 ש"ח, אולם התובעת סרבה לקבלם.

בית המשפט פסק, כאמור, כי על הנתבעת לפצות את התובעת בסכום של 4,000 ש"ח, בשל הפרות של חוק הגנת הצרכן. אכן, הפסדה של הנתבעת היה בסך הכל כמה שקלים בודדים, אולם ביהמ"ש פסק פיצוי גבוה, בשל הצורך להרתיע עוסקים מהפרות חוזרות של חוקי הגנת הצרכן, ובשל החשיבות בעידוד צרכנים להגיש תביעות גם כאשר סכום התביעה הינו נמוך.

חוק הגנת הצרכן קובע בסעיף 17ב כי המחיר הקובע למוצר הוא המחיר כפי שמוצג במדף ולא בקופה. כמו כן, מדגיש החוק, כי המחיר צריך להיות בשקלים בלבד (ולא במטבע זר כמו שהיה במקרה לעיל). בהקשר זה פסק בית המשפט כי הצגת המחיר בדולר או ביורו נועדה, לכאורה, להטעות את הצרכן: "חשוב לציין כי להוספת מחיר במטבע זר פוטנציאל מטעה במיוחד, שכן המחירים ביורו ו/או בדולר של ארה"ב, נמוכים בהרבה מהמחיר בשקלים חדשים".

בשל הצורך להגן על הצרכן, חוק הגנת הצרכן מאפשר לבית המשפט לפסוק פיצויים לדוגמא בסכום של עד 10,000 ש"ח – וזאת גם ללא הוכחת נזק. גובה הפיצוי ייקבע על ידי בית המשפט, בהתאם לשיקול דעתו, ובהתאם לנסיבות כל מקרה. המקרה האמור פסק ביהמ"ש פיצוי בסכום של 4,000 ש"ח, ולא את הסכום המקסימלי שהחוק מאפשר לו.

אנו סבורים כי על אף שהפסיקה נמוכה מהסכום המקסימלי, ולאור "ההפסד" הקטן, יחסית, של התובעת (כחמישה שקלים), פסיקה זו של בית המשפט הינה פסיקה חשובה וראויה, העשויה להרתיע בעלי עסקים מלהפר בעתיד את חוק הגנת הצרכן.

ת"ק (תל אביב – יפו) 50587-05-13 מור נ' רומיס 2007 בע"מ

 

כתיבת תגובה