ביטול עסקה – המוכר הוא זה שצריך להוכיח שהמוצר יוצר לפי דרישות מיוחדות

2 במרץ 2014

בית המשפט לתביעות קטנות קבע כי על הנתבעת – חברת רהיטים – להשיב לתובעים את הסכום ששילמו עבור מערכת ישיבה לסלון, סך של 22,000 ש"ח. לטענת התובעים, הם ביקשו לשנות את מפרט ההזמנה תוך פרק הזמן שבו סוכם עם הנתבעת. טרם שהודיעה התובעת לחברה על המפרט הרצוי לה, הודיע לה מנהל החברה כי ההזמנה נשלחה לייצור, וכי כל שינוי כעת יחייב תשלום של 30% מערך ההזמנה. או אז ביקשה התובעת לבטל לחלוטין את ההזמנה.

הנתבעת טענה להגנתה, כי התובעת ביקשה לבטל את ההזמנה ללא סיבה של ממש. כמו כן נטען, כי מערכת הישיבה אשר הוזמנה הינה בעלת מאפיינים ייחודיים המחייבים התאמות בתהליך הייצור, דוגמת דרגת קושי, צד משענת היד, צבע וסוג התפר. עוד הוסיפה הנתבעת, כי בטופס ההזמנה הוגדר במפורש כי מאחר שהסלון מיוצר במיוחד עבור הלקוח, הרי שבמקרה של ביטול, הוא יחויב ב-30% מערך העסקה.http://www.dreamstime.com/stock-image-red-sofa-image22400461

בית המשפט דחה את הטענה של התובעים שלא נחתמה עסקה בפועל, שכן הם חתמו על טופס הזמנה. בית המשפט קבע כי "חתימת התובעת על טופס ההזמנה הינה בעלת משקל ראייתי משמעותי. הלכה ידועה היא, כי אדם שחתם על מסמך – לא יישמע בטענה שהוא לא קרא את המסמך ולא ידע על מה חתם, או שחשב כי המסמך שעליו הוא חותם הוא בעל מהות בסיסית שונה לחלוטין ממהותו כפי שהיא  לאמיתו של דבר".

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), קובעות כי הלקוח יכול לבטל עסקה תוך מספר ימים הקבוע בחוק, וזאת אלא אם המוצר – ובמקרה הנ"ל – מערכת ישיבה – יוצרה בהתאם לדרישות הלקוח, על פי מפרט מיוחד. בלשון החוק: "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות".

בית המשפט קבע קביעה חשובה: חובת ההוכחה הינה על החברה הטוענת כי החריג חל עליה. כלומר, החברה היא זו שצריכה להוכיח, כי הטובין – מערכת הישיבה – יוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות. בית המשפט הדגיש כי הערה רשומה בטופס הזמנה או בחוזה בין הצרכן לחנות, כי מדובר ב"הזמנה מיוחדת", כשלעצמה, אינה תקפה אלא אם אכן מדובר בפועל בהזמנה מיוחדת במהותה.

על פי התקנות זכות הביטול מתבטלת רק אם המוצר אכן יוצר בפועל. הווי אומר, על הנתבעת היה להוכיח שנכון למועד הודעת הביטול, הסלון כבר יוצר בפועל באופן שלא ניתן לבטל ההזמנה.

בית המשפט קבע כי התובעים היו רשאים לבטל את ההזמנה, ופסק כי על הנתבעת להשיב לתובעים את הסכום ששילמו – 22,000 ש"ח.

ת"ק (ירושלים) 2266-09-13 כהן נ' דיבאני אנד דיזיין בע"מ