איך מתנהל הדיון בבית משפט לתביעות קטנות

8 במרץ 2014

בית המשפט לתביעות קטנות הינו ערכאה שיפוטית שנועדה לפתור סכסוכים בנושאים שונים בצורה מהירה יחסית. לכן, סדרי הדין החלים בבתי המשפט הרגילים, אינם חלים בתביעות קטנות. השוני בסדרי הדין נובע מן הרצון לנהל דיונים בצורה מהירה יחסית.
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-man-woman-shouting-image23057406

1. סדר הטיעונים בעל פה: אין סדר קבוע מראש בנוגע לטיעונים בעל פה, וביהמ"ש יכול להחליט מי מן הצדדים יציג את דבריו קודם, כמה זמן יינתן לכל צד לשטוח את טיעוניו, סדר הבאת העדים, והאם ניתן יהיה להציג ראיה מסוימת, ובאיזה אופן. לכן, אנו ממליצים לצרף את כל הראיות לכתב התביעה, שכן לא ניתן לדעת כמה זמן יוקצה לכל דיון ודיון, וכמה זמן יינתן לכל צד על מנת להציג את טיעוניו.

  • טיפ: במקרים מסוימים, ניתן לשמור "ראייה מפתיעה" לדיון עצמו, אולם חשוב לעשות זאת בזהירות ובחוכמה. אין "להגזים" עם כמות הראיות המפתיעות, על מנת לא להלאות את בית המשפט.

2. האם להסכים לפשרה? במרבית המקרים, השופט יבקש מהצדדים לצאת מחוץ לאולם בית המשפט, טרם הדיון לגופן של טענות, על מנת שהצדדים ינסו להגיע לפשרה ביניהם. חילוקי דעות בין הצדדים הם דבר מקובל, ואם לא הצלחתם להגיע לידי הסכמה, חזרו לאולם והודיעו זאת לשופט. ביהמ"ש מוסמך להציע לצדדים לפסוק על דרך הפשרה, בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט. כלומר, ביהמ"ש ייתן פסק דין תמציתי ביותר, ולפעמים פסק הדין יהיה סכום הפיצוי ותו לא, ללא נימוקים וללא ביאורים.

  • טיפ: כאשר ביהמ"ש פוסק על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א, לא תוכלו לערער על פסק הדין. קחו זאת בחשבון.

3. לגבי רישום הפרוטוקול, בבית המשפט לתביעות קטנות אין חובה לנהל פרוטוקול שלם. סעיף 14 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, קובע כי "בפרוטוקול הדיונים יירשמו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרו בעת הדיון". כלומר, לא כל מה שאמרו הצדדים והעדים נרשם בפרוטוקול.

  • טיפ: אם חשוב לכם שמשהו יירשם בפרוטוקול (למשל, אם אתם סבורים שתרצו לערער על פסק הדין), ציינו זאת בפני השופט בעל-פה, ובקשו ממנו לרשום את בקשתכם בפרוטוקול.

4. פסק הדין בתביעה קטנה ניתן בדרך כלל בעת הדיון עצמו (כאמור, מתוך ראייה שההליך בתביעות קטנות צריך להיות מהיר ויעיל), או לכל המאוחר תוך 7 ימים מיום הדיון בבית בבית המשפט. על פי סעיף 15 לתקנות השיפוט בתביעות קטנות, על פסק הדין להיות מנומק באופן תמציתי. ברוב פסקי הדין בתביעות קטנות לא יופיע ניתוח עמוק של החוק והפסיקה, כי אם סקירה כללית של ההלכות והחוקים הנדרשים כדי להכריע במחלוקת.

  • טיפ: אם חלפו שבעה ימים מיום הדיון, ולא קיבלתם את פסק הדין, תוכלו לשלוח בקשה למתן פסק דין לבית המשפט. אל תשכחו לציין את מספק ההליך, מתי היה הדיון, ומה שם השופט. כאן תוכלו למצוא את כל מספרי הפקס של בתי המשפט.

ב ה צ ל ח ה!