תביעה קטנה נגד הוט מובייל: ניוד המספר בוצע רק כעבור יומיים

13 בנובמבר 2014

התובעים הגישו תביעה נגד חברת הוט מובייל, בטענה שלא ניידה אליה בזמן את שני קווי הטלפון הסלולרי של התובעים. בית המשפט קבע כי הוט מובייל תפצה את התובעים בסכום של 2,500 ש"ח, מאחר שהניוד נעשה בפועל רק כעבור יומיים, ולא כעבור חצי שעה, כנדרש ל פי החוק.

ביום שישי ה- 21.2.14, בערך בשעה 14:00, התקשרו התובעים עם הנתבעת, בדוכן הנמצא דרך קבע בקניון פסגת זאב בירושלים, בעסקה לפיה יניידו אליה את שני מספרי הטלפון שלהם, ויעזבו את החברה בה היו מנויים עד לאותו יום. לטענת התובעים, נציג המכירות הבטיח לנתבעים שהניוד יבוצע תוך חצי שעה. בפועל, הניוד התבצע רק ביום א' שלאחר מכן. בין התובעים לנתבעים נתגלעה מחלוקת האם הניוד בוצע בשעה 08:47 בבוקר כטענת הנתבעת, או בשעה 12:00 כטענת התובעים.http://www.dreamstime.com/stock-images-angry-phone-closeup-portrait-annoyed-young-man-guy-student-mad-worker-pissed-off-employee-shouting-isolated-white-image38863744

התובע, שהינו עורך דין, טען אף כי בעקבות התקלה בניוד, נגרמו לו נזקים תדמיתיים בעיני הלקוחות, וכי אם היה נאמר לו שהניוד לא יבוצע תוך חצי שעה, כמתחייב, לא היה מבצע את העסקה. הנתבעת טענה כי התביעה הינה קנטרנית. לטענתה, העסקה בוצעה לאחר שנסגר מוקד השירות שמבצע את ניוד המספרים. עוד טענה הנתבעת, כי ניתן היה להשיג את התובע במספרו המשרדי, וכן כי יכולים היו הנתבעים להשתמש הן בכרטיס הסים הישן שלו, והן במספר הזמני שניתן לו בעת ביצוע העסקה (כאשר מבצעים עסקת ניוד, ראשית נותנת החברה מספר זמני, אשר מתחלף אוטומטית עם ביצוע הניוד, למספר הישן של הלקוח).

ביהמ"ש קיבל את טענת התובע כי הובטח לו שהניוד ייתבצע תוך חצי שעה, וזאת משום שהנתבעת לא זימנה לעדות את הנציג שערך את העסקה, ואף לא ביררה עימו האם הבטיח כך או לא. כלל ידוע הוא, כי צד לדיון שנמנע מהבאת ראיה, חזקה שאם היה מציג את אותה ראיה (ובמקרה הזה: מביא לעדות את הנציג), היא הייתה פועלת נגדו.

ביום 9.12.12 פורסם תיקון מספר 3 לתוכנית לעניין ניידות המספרים. בתיקון זה נקבע, בין השאר, בסעיף 5(ד)(4): "פרק הזמן להחלפת ספק שירות, יהיה קצר ככל האפשר, ולא יעלה על מחצית השעה".

בית המשפט פסק, אם כן, שנציג הנתבעת הטעה את התובעים, וכי לו היה מגלה להם שהניוד לא ייתבצע תוך חצי שעה – לא היו מתקשרים בעסקה. לפיכך, פעלה הנתבעת בניגוד לסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, האוסר על הטעיית הלקוח. כמו כן, נדחו טענות הנתבעת שהתובע יכול היה לעשות שימוש בכרטיסי ה-SIM הישנים של סלקום.

התובעים זכו בפיצוי בסך 2,500 ש"ח, וכן בהוצאות בסך 600 ש"ח נוספים.

ת"ק (ירושלים) 23439-03-14 ח'לאילה ואח' נ' חברת הוט מובייל בע"מ