תביעה לפי חוק הספאם: נפסק פיצוי בגובה 12,000 ש"ח

17 בנובמבר 2014

בית המשפט לתביעות קטנות פסק לתובע פיצוי בסך 12,000 ש"ח, בגין 20 הודעות שנשלחו אליו בדוא"ל, ואשר לא עמדו בדרישות החוק לעניין נוסח ההודעות. התובע ביקש להסירו מרשימת התפוצה של הנתבעת, אולם זו לא עשתה כן, לטענתה בשל תקלה.

התובע הינו עו"ד, אשר התקשר עם הנתבעת בהסכם לפרסמו באתר שלה. בחודש מרץ 2012 החליט התובע להפסיק את התקשרותו עם הנתבעת ועם האתר אותו היא מפעילה.http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-keyboard-word-spam-image19835099 חרף בקשתו זו, המשיכה הנתבעת לשלוח לתובע הודעות דוא"ל, ובהן הודעה כי יש גולשים המעוניינים – אולי – בשירותיו של התובע כעו"ד. על מנת שיוכל התובע לקבל את פרטי הפונים, יהא עליו לחדש את המנוי עם הנתבעת, קרי – לשלם לה כסף (יצויין, כי סעיף 30א חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 הידוע בכינוי "חוק הספאם", קובע כי פרסומת היא "מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת").

בכמה מקרים שונים הבהיר התובע לנתבעת כי הוא אינו מעוניין בשירות כלשהו בתשלום, וכי הוא מבקש כי תחדל לשלוח לו את אותן הודעות דוא"ל, המציעות לו לרכוש מנוי בתשלום. כאמור, על אף אותם אימיילים ששלח התובע, הוא המשיך לקבל מהנתבעת הצעות לרכישת מנוי, עד אשר ביצע שיחת טלפון עם הנתבעת.

ביהמ"ש קבע כי מן האימיילים שקיבל התובע ברור כי אלו פרסומות לפי הגדרת החוק, וכן כי אותן פרסומות לא עמדו בדרישות סעיף 30א(ה) לחוק. כלומר, לא נכתב בכותרתן שמדובר בפרסומת ולא ניתנה בהן אפשרות פשוטה להסרה.

לטענת הנתבעת, התובע שלח את בקשותיו לכתובת שמשמשת לדיוור אוטומטי, ולכן לא נקלטו במערכת. לטענת הנתבעת, לתובע היו ידועות כתובות דוא"ל אחרות של הנתבעת, והוא היה יכול להשתמש בהן כדי להודיע שאינו מעוניין לקבל הודעות נוספות.

גם בהקשר זה נציין, כי חוק הספאם קובע במפורש, שמי שקיבל את הודעות הפרסומת, רשאי לבקש כי יחדלו לשלוח לו הודעות פרסומת בדרך שבה נשלחה אליו הפרסומת (כלומר, במענה – reply – להודעת הדוא"ל).

ביהמ"ש התייחס לפסק הדין של בית המשפט העליון, שניתן לאחרונה, וקבע כי מאחר שחוק הספאם עוסק בפיצוי לדוגמה ללא הוכחת נזק (החוק קובע עד 1,000 ש"ח לכל הודעה), הרי שיש לבחון את התנהגות המזיק בלבד, ואין חובה על מקבל ההודעות להוכיח כי צמצם את נזקו בכך שביקש להסירו מרשימת תפוצה שאליה לא נרשם.

ביהמ"ש פסק לתובע פיצוי בסך 12,000 ש"ח, עבור 20 הודעות (ולא את הסכום המקסימלי האפשרי, משיקולים שונים שפורטו בפסק הדין).

ת"ק (תל-אביב – יפו) 56867-05-14 זילברג נ' טרפיקו בע"מ