תביעה נגד חברת "שירות פלוס" – התובעת תקבל את החזר עלות הביטוח

19 בנובמבר 2014

בתביעה קטנה שניסחנו עבור התובעת, פסק בית המשפט כי על הנתבעת – חברת שרות פלוס למוצרי צריכה ביתיים בע"מ – לפצות את התובעת בסכום של 3,820 ש"ח, שהוא מלוא עלות הביטוחים אותם רכשה, הסכום אותו שילמה עבור ביקור טכנאי, ופיצוי בגין הוצאותיה.

מתוך כתב התביעה:

"ביום 9.1.11 רכשתי מייבש כביסה מסוג באוקנאכט… בהתאם להנחיות שקיבלתי, הזמנתי את חברת "שירות פלוס בע"מ" (הנתבעת) להתקין אצלי את מייבש הכביסה. בעת התקנת המייבש, שכנע אותי המתקין לרכוש אחריות למייבש, בסך של 1,600 ₪ למשך שמונה שנים…

שנתיים לאחר התקנת המכונה, נדלקה נורת אזהרה, המעידה על תקלה. כשהגיע לביתי הטכנאי של הנתבעת על מנת לתקן את התקלה בפילטר הוא "הודיע" לי כי אומנם רכשתי ביטוח לביקור טכנאי, וגם ביטוח נוסף לחלפים (דבר שהינו הטעייה ברורה ושקר גס, שכן הביטוח הראשון, כאמור, כולל גם חלפים), אך עדיין אהיה חייבת בתשלום של 420 ₪…
http://www.dreamstime.com/stock-image-young-woman-doing-laundry-view-inside-washing-machine-image39802171

כידוע, חוק הגנת הצרכן קובע כי בסעיף 2 את האיסור להטעות את הלקוח. גם חוק החוזים קובע מה היא הטעייה, וכן את חובת תום הלב של צד להסכם.

כל התנהלותה של הנתבעת נגועה כולה בחוסר תום לב קיצוני, בהטעיה, בניצול ובניסיון נואל להוציא כספים במרמה מהלקוח".

בכתב התביעה דרשנו לפצות את התובעת בסכום כולל של כ-8,000 ש"ח.

מה פסק בית המשפט?

בית המשפט קבע כי "לאחר שמיעת הצדדים ועיון במסמכים אני מחליט לקבל התביעה… ניתן לראות שביום שהגיע טכנאי לביתה להתקין לנתבעת את המייבש, הוא הציע לה לקנות ביטוח, שבפוליסה רואים שהיא כוללת חלקים… לאור כל האמור לעיל ולאחר עיון במסמכים ובתעודות הביטוח אני מחליט לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 3820 ₪ וזאת בגין עלות שני הביטוחים שרכשה התובעת מהנתבעת, ביקור טכנאי והוצאות שנגרמו לתובעת".

ת"ק (הרצליה) 52015-11-13 יהל נ' שרות פלוס למוצרי צריכה ביתיים בע"מ