שינוי תוכניות טיול לארצות הברית – התובעים זכו בפיצוי של 7,000 ש"ח

10 בדצמבר 2014

בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה פסק כי הנתבעת תפצה את התובעים – שני זוגות – בסכום של 7,000 ש"ח לכל משפחה, בגין מחדלים שארעו במהלך טיול שארגנה הנתבעת לארצות הברית.

לטענת התובעים, הנתבעת לא עמדה בכל ההתחייבויות שלה. כך, למשל, בוטל הטיול לאורלנדו, ימי השהיה בניו יורק הופחתו משלושה ימים ליומיים, לא סופקו להם כל הארוחות כמובטח, הרכבים סבלו מתקלות חוזרות, וחלק בתי המלון היו ברמה נמוכה וללא מעלית.http://www.dreamstime.com/stock-photos-planes-flying-around-usa-map-flag-image17630723

הנתבעת טענה כי הטיול נרכש על ידי מסוכנות נסיעות ולכן הסוכנות היא האחראית למחדלים, כי בהתאם לתקנון ניתן לשנות את המסלול, וכי בפרסום מאוחר צויין כי יסופקו פחות ארוחות. הנתבעת הוסיפה ציינה כי למעשה השינויים נועדו להיטיב עם התובעים, ולמעשה חלקם נעשו לבקשת מטיילים אחרים. לגרסת הנתבעת, במהלך הטיול לא הועלתה כל טענה לגבי איכות הרכבים, ואם היו תקלות, הרי שהן טופלו מיד.

בית המשפט פסק כי מעדויות הצדדים עולה שהם לא עודכנו על השינויים בתוכנית הטיול, ולפיכך הם זכאים לפיצוי בגין השינוי לגבי תוכנית הטיול לאורלנדו, ולגבי אי אספקת הארוחות. בית המשפט קבע כי אומנם בהתאם לתקנון ניתן לשנות את הטיול בשל נסיבות שאינן תלויות בנתבעת, אך הנתבעת לא הוכיחה כי היו נסיבות כאלו, שלא היו בשליטתה. לגבי הרכבים, נקבע שהתובעים הצליחו להוכיח שהיו לפחות שני מקרים של ליקויים משמעותיים בכלי הרכב.

לגבי קיצור הביקור בניו יורק, בית המשפט פסק כי אין לפצות את התובעים, שכן הוא נעשה אכן לבקשת חלק מהנוסעים, ולמעשה השינוי לא פגם בתוכן הביקור. בנוגע לרמת המלונות נקבע שלא הוכחה סטייה במידה כזו המצדיקה פיצוי, שכן, נפסק: " נאמנה עלי עדותו של אלי לפיה חלק מהמוטלים בהם מתארחים בארצות הברית בחלק מיעדי הטיול הם ללא מעלית . הפתרון שמצא המדריך לפיו הוא והעוזר שלו סייעו למי שהיה זקוק לכך עם המזוודות הינו פתרון מניח את הדעת".

בית המשפט פסק, כאמור, כי הנתבעת תפצה את התובעים בסכום של 7,000 ש"ח לכל זוג, ובהוצאות משפט בסך 300 ש"ח לכל זוג.

תק (חיפה) 6220-04-14 משה והבה נ' דיסקברי טיול עולמי בע"מ (20.11.14)

 

הערה: בגין אותו טיול הוגשו נגד הנתבעת תביעות נוספות. בשתיים מהן מצא ביהמ"ש אל נכון לפצות את התובעים בסכום דומה של 7,000 ש"ח, ובתביעה אחרת פסק בית המשפט פיצוי בסך 5,000 ש"ח, אולם בנימוקים שונים מהנימוקים לעיל. בין השאר פסק בית המשפט בתביעה בה נפסק פיצוי בסך 5,000 ש"ח, כי חלק מהתקלות מקורן בספקי השירותים ולא בנתבעת, שהתוכנית המעודכנת של הטיול כן נשלחה לתובעים, וכי הטיפול ברכבים התקולים נפתרו בצורה טובה.