האם תקלה טכנית במטוס נחשבת "כוח עליון"?

21 בדצמבר 2014

כללי

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (ידוע גם בכינוי "חוק טיבי") קובע כי במקרים מסוימים, בהם חל עיכוב בטיסה מישראל ואליה (או בטיסות ביניים מישראל ואליה), יהיו זכאים הנוסעים לפיצוי כספי.

סעיף 6 לחוק קובע כי חברת התעופה לא תהיה חייבת בפיצוי, במקרה שבו ארעו נסיבות מיוחדות, שלא היו בשליטת חברת התעופה, אשר גרמו לעיכוב בטיסה. מאחר שחלק גדול מהעיכובים בזמני טיסות נגרמים בשל תקלות שונות, הרי שפעמים רבות טוענות חברות התעופה כי התקלה הינה "נסיבה מיוחדת שאינה בשליטתה של החברה". באופן זה מקוות חברות התעופה כי בתי המשפט לא יחייבו אותן בפיצוי הקבוע בחוק.http://www.dreamstime.com/stock-photos-hand-money-plane-image12991653

על פי החוק, זכאי נוסע שטיסתו בוטלה לפיצוי, בהתאם לאורך הטיסה המקורי: בטיסות של עד 2,000 ק"מ הפיצוי הינו 1,250 ש"ח. בטיסות של עד 4,500 ש"מ הפיצוי הינו 2,000 ש"ח, ובטיסות שמרחק הטיסה הוא מעל 4,500 הפיצוי הוא 3,000 ש"ח.

מה קבעו בתי המשפט?

בתי המשפט לרוב עקביים בפסיקתם שתקלה טכנית אינה נחשבת נסיבה מיוחדת שאינה בשליטת חברת התעופה.

בת"ק 32988-10-12 איילה שושנה גסקו נ' ארקיע נפסק כך: "לא תקלה טכנית ולא אי-מציאת מטוס חלופי  אינן נסיבות מיוחדות. אם המחוקק רצה לציין תקלה טכנית כנסיבה מיוחדת, היה מציין זאת במפורש בחוק". בת"ק (ירושלים) 57249-02-14 עצמון נ' חברת US AIRWAYS GROUP. INC נקבע כי "תקלה טכנית שמקורה בתיפעול שוטף של  צי מטוסי המוביל אינו עולה כדי "נסיבות מיוחדות…". באותו מקרה צוין כי תקלה בגלגלי המטוס הינה תקלה שניתן לצפות אותה מראש, שכן הדבר נובע מאופיו של כלי טיס, אשר שחיקה של הגלגלים שלו היא תופעה ידועה ומוכרת, שניתן היה למנוע אותה מראש, מבלי לגרום לאיחור בטיסה.

כך נקבע גם בתיקים נוספים. בת"א 32988-10-12 גסקו נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ נפסק שנסיבה מיוחדת היא אירוע מזג אוויר קיצוני, מלחמה, בעייה באספק דלק וכן הלאה. כבוד הרשם אדי לכנר פסק כי ככלל, תקלה טכנית היא דווקא כן בשליטת חברת התעופה, שכן ניתן היה למנוע את אותה תקלה על ידי תחזוקה שוטפת של צי המטוסים, או אף בקניית מטוסים חדישים יותר.

מה ניתן לעשות במקרה של איחור, אם חברת התעופה לא מוכנה לפצות?

במקרה שבו ארע איחור בטיסה, או שטיסה התבטלה, העונים על הקריטריונים הנוספים הקבועים בחוק, וחברת התעופה מסרבת לשלם את הפיצוי הקבוע בחוק, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט.

תביעה קטנה היא הליך מהיר יחסית (פסק דין מתקבל בד"כ מספר חודשים לאחר הגשת התביעה), וניתן להגישה לבד. ניתן גם להעזר בעו"ד לפני הגשת התביעה לשם קבלת ייעוץ, ואף להסתייע בעו"ד לכתיבת התביעה ולהכנה לדיון.

לייעוץ, צרו קשר בטלפון או באימייל.