ביטול טיסה – חברת הנסיעות סרבה להשיב ללקוח את כספו, למרות ששילם עבור ביטוח לביטול הטיסה

29 בדצמבר 2014

בית המשפט לתביעות קטנות קבע כי על הנתבעת, חברת נסיעות, להשיב ללקוח את הסך ששילם עבור הטיול, למרות שהודיע רק ערב לפני הטיול כי לא ישתתף בו.

התובע הזמין מהנתבעת נופש בגיאורגיה עבורו ועבור אשתו, ושילם לנתבעת 1,100 דולר. כמו כן, עם רכישת הנופש, שילם סך של 100 דולר עבורו, ו-100 דולר עבור אשתו למה שהוגדר בחוזה כך: "100 דולר לנוסע בהרשמה (…) דמי טיפול וביטוח ביטול אשר ישולם לפרספקטיב טורס במזומן (אשר לא יוחזר במקרה של ביטול בכל מקרה)". http://www.dreamstime.com/stock-photos-businessman-thumbs-down-image12112983

בערב שלפני הטיול, בשל מחלה קשה שנתגלתה אצל חמו של התובע, הוא הודיע כי לא ישתתף בו. התובע ביקש לקבל את כספו חזרה, וסמך בקשתו על העובדה כי שילם 200 דולר (עבורו ועבור אשתו) כדמי ביטוח מפני מקרה של ביטול הטיסה.

הנתבעת טענה כי כוונת הסעיף אינה כי בכל מקרה שבו נוסע שביטל את נסיעתו יקבל את כספו חזרה. היא נתנה שני הסברים שונים לסעיף זה (הסבר אחד בכתב ההגנה, והסבר אחר בדיון, בעל-פה).

בית המשפט קבע כי מנוסח הסעיף ברור כי על הנתבעת להשיב לתובע אץ הסכום של 1,100 דולר ששילם. בית המשפט פסק כי אין כל דרך אחרת להבין את הסעיף, לבד מן האפשרות כי הביטוח הוא עבור התובע, ולא עבור ביטולים על ידי כל גורם אחר (חברת הנסיעות טענה, בין השאר, כי הסעיף נועד לבטח אותה מפני ביטולים של ספקי שירות בחו"ל). בית המשפט ציין בצדק, כי אי הבהירות של הסעיף פועלת לטובת התובע, ולרעת הנתבעת. על פי הכלל המקובל בדיני חוזים, כאשר יש מחלוקת לגבי פרשנות של סעיף, המנוסח באופן לא ברור, הסעיף יפורש לרעת המנסח, ובמקרה הזה לרעת הנתבעת שנסחה את ההסכם.

בית המשפט פסק כי הנתבעת תשיב לתובע את הסך של 1,100 דולר, וכן סכום נוסף של 70 דולר ששילם עבור מה שהוגדר על ידי הנתבעת כ"טיפ". כן נפסק כי הנתבעת תשלם לתובע סכום של 350 ש"ח עבור הוצאות המשפט.

ת"ק (קריות) 5517-09-14 מוסברג נ' כהן (12.11.14)