דמי הביטול במקרה של ביטול הזמנת כרטיסי טיסה

13 בספטמבר 2017

ביום 12.9.17 ניתן פסק דין בהרכב מורחב של 7 שופטים בבית המשפט העליון, בשאלה מה הם דמי הביטול שרשאית חברה לגבות, בעת ביטול של כרטיסי טיסה. האם לכל כרטיס בנפרד, או לכל ההזמנה יחד? כלומר, האם אדם שהזמין 3 כרטיסי טיסה, במחיר של 3,000 ש"ח לכרטיס, בהזמנה אחת, עבורו עבור בן-זוגו ועבור ילדם – ייצטרך לשלם דמי ביטול של 100 ש"ח, או דמי ביטול של 300 ש"ח?

תקנות ביטול עסקה קובעות כך: "ביטל הצרכן את הסכם הרכישה…patrick-hendry-180864 רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם".

חרף לשון החוק, וחרף התנגדות המועצה להגנת הצרכן והיועץ המשפטי לממשלה, קבע בית המשפט העליון כי חברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בגין כל כרטיס בנפרד. לפסק הדין משמעות היכולה להטיל נטל כלכלי רב על צרכנים. מי שמזמינה כרטיסי טיסה לכל המשפחה, ובהנחה שבמרבית המקרים ביטול כרטיס טיסה גורר דמי ביטול של 100 ש"ח לכרטיס, תאלץ לשאת בעלות ביטול עבור כל כרטיס בנפרד. הדבר יכול להגיע למאות שקלים (תלוי במספר בכרטיסים המבוטלים).

לגבי השאלה האם גם במקרים אחרים בהם יבוטלו מספר מוצרים שהוזמנו בהזמנה אחת, בית המשפט החליט שלא להחליט. הוא השאיר זאת במצב של "צריך עיון". "צריך עיון" הוא הביטוי המשפטי לכך שעוד יהיה צורך לשוב ולהידרש לשאלה, כאשר היא תובא בפני בית המשפט בעתיד.

נכון לעת הזו, בית המשפט קבע כי הכלל לפיו ניתן לגבות דמי ביטול בגין כל מוצר, אף שנרכשו בעסקה אחת, חלה לגבי כרטיסי טיסה בלבד.

דנ"א 5783/14 עו"ד ליאור צמח נ' אל-על נתיבי אוויר לישראל בע"מ (13.9.17)