עורך דין שהתרשל יפצה את הלקוח שלו ב-33,500 ש"ח

13 בדצמבר 2018

בית המשפט לתביעות קטנות פסק פיצוי בסך של 33,500 ש"ח כנגד עורך דין, לאחר שפסק כי עורך הדין התרשל בתפקידו. בעקבות מחדלי עורך הדין, חויב הלקוח שלו (התובע בתביעה הקטנה) בתשלום הוצאות גבוהות.

במסגרת הליכים שניהל הלקוח של עורך הדין, הוא הגיש תביעה נגד אדם אחר (הלקוח הוא התובע בתביעה שכנגד, ועורך הדין הוא הנתבע בתביעה שכנגד). אותו אדם הגיש נגדו תביעה שכנגד. מאחר שעורך הדין שייצג בתיק (הנתבע בתביעה הקטנה) לא ביצע את כל הפעולות שהיה אמור לבצע, נמחקה התביעה שהגיש, והתקבלה התביעה שכנגד. התובע הגיש בקשה לביטול פסק דין, שהתקבלה, אולם הוא חויב בהוצאות גבוהות. את ההוצאות האלו תבע הלקוח של עורך הדין מעורך הדין, בתביעה הקטנה.

לטענת התובע, כתוצאה מהתנהלות רשלנית של עורך הדין נפסקו לחובתו הוצאות. התובע טוען כי בפסק הדין שבו חויב בהוצאות, מתוארת אזלת יד מתמשכת מטעם עורך הדין, והתעלמות מדעת מהחלטות בית המשפט העולה לכדי רשלנות מובהקת. עורך הדין טען כי המחדלים אירעו בשל מצבו הרפואי. עם זאת, הוא לא הציג אישורים לגבי המצב הרפואי, ואף לא דיווח מעולם לתובע כי הוא סובל מבעיות רפואיות.

בית המשפט לתביעות קטנות מציין בפסק הדין כי חלק מהמחדלים של עורך הדין הם: אי התייצבות לדיון; אי קיום החלטות בית משפט; אי הגשת תצהירים במועד; אי הגשת כתבי בית דין במועד; אי העברת מסמכים בזמן לצד השני חרף צווי בית המשפט ועוד.

השופט פסק כי על עורך הדין לשלם ללקוח שלו, שתבע אותו, את המקסימום האפשרי בתביעות קטנות, 33,500 ש"ח. השופט הבהיר כי "על עורך-דין מוטלת החובה, ככל בעל מקצוע אחר, לנהוג כלפי לקוחו בנאמנות, מיומנות וזהירות, אולם מעורך-דין דרש המחוקק סטנדרט התנהגות רם יותר הנובע מעצם הגדרת ומהות תפקידו". כבכול תביעה נזיקית, על התובע להוכיח גם את הרשלנות עצמה, וגם את הנזק שנגרם לו. בעניין זה, נפסק, התובע הצליח להוכיח שעורך הדין שייצג אותו פעם באופן רשלני, ומבלי שיש לו את המיומנות לשם כך.

תק (תל-אביב – יפו) 40377-01-18 (4.11.18)