פיצוי במקרה של איחור אוטובוס

20 בדצמבר 2018

נוסעים רבים המשתמשים בתחבורה ציבורית סובלים מאיחורים של חברות האוטובוסים. לעיתים מדובר באיחורים קלים, ולפעמים באיחורים משמעותיים יותר, העלולים לגרום לנוסעים נזקים, כגון איחור לפגישה, הפסד שעות עבודה וכו'. באיזה מקרים יפסוק בית המשפט פיצוי? מה גובה הפיצוי?

פסקי הדין שדנו בנושאי איחורים בתחבורה ציבורית, קבעו כי על חברות התחבורה ציבורית להקפיד הקפדה יתרה שהאוטובוסים המופעלים על ידם יצאו במועד. הפסיקה אף חייבה את המפעילים בפיצוי לנוסעים בגין אי עמידה בזמני היציאה. עם זאת, נקבע כי לא מדובר ב"חוזה" בין הנוסע לחברה, ולכן לא חלה על החברה חובה להימנע מכל איחור. במילים אחרות, יש להתחשב גם באילוצים החלים על המפעיל, לא כל איחור יזכה בפיצוי.

לאחרונה דן בשאלה זו בית המשפט המחוזי, בערעור על פסק דין בתביעה קטנה. בית המשפט מציין בפסק הדין מ הם השיקולים שבית המשפט שוקל במקרה בו הוא דן בתביעה לפיצוי בגין איחור של כלי תחבורה ציבורית (רתק (נצרת) 45896-09-17):

א. מה הם הנזקים הישירים שנגרמו לתובע? למשל, אם התובע הפסיד שעות עבודה בגלל האיחור של האוטובוס. נזק ישיר נוסף יכול להיות עלות של תחבורה ציבורית חלופית, כגון מונית.

ב. האם יש נזקים לא ממוניים שנגרמו לתובע? נזק לא ממוני הוא נזק שלא ניתן לכמת (מלשון כמות) אותו למספר מדויק. למשל, עוגמת נפש בגלל איחור לפגישה, איחור לתור לרופא וכן הלאה.

ג. האם התובע ניסה להקטין את הנזק שלו? אם לתובע היה מספיק כסף לקחת מונית כדי לצמצם את הנזק שנגרם לו, עליו לעשות כן. חשוב לדעת כי על מי שתובע, שטוען שנגרם לו נזק, חלה חובה לנסות להקטין את הנזק. לפעמים לא ניתן להקטין את הנזק ולקחת מונית. יתכן שאדם חיכה לאוטובוס מבאר שבע לצפת, ואין לו מאות שקלים כדי לשלם למונית. יתכן גם שחוסר היכולת להקטין את הנזק נובע מכך שכלל אין מוניות זמינות באיזור.

ד. משך האיחור: ברור כי אין דומה איחור של 10 דקות לאיחור של שעתיים.

ה. הסיבה לאיחור: אם יש הצדק לאיחור, הנטייה של בית המשפט תהיה לפסוק פיצוי נמוך יותר.

אם כן, כאשר פונים לביהמ"ש בתביעה בגלל איחור של אוטובוס, חשוב מאוד להוכיח את הנזקים הישירים שנגרמו לכם (קבלה על מונית, אישור על העדרות מהעבודה), וכן את הנזקים הלא ממוניים (אם מדובר, למשל, על פספוס תור לרופא – זימון התור שהיה קבוע. אם מדובר על הפסד של פגישה עם חבר – הביאו את החבר לעדות). במקרים מסוימים יפסוק ביהמ"ש פיצוי שעשוי להגיע גם ל-1,500-2,000 ש"ח לכל איחור משמעותי של האוטובוס, בכפוף למה הוכח ומה לא.