תביעה קטנה נגד הוט – תפצה את התובעים בכ-25,000 ש"ח

30 בדצמבר 2018

בית המשפט לתביעות קטנות פסק כי הנתבעת, חברת הוט, תשיב לתובעים סך של 19,727 ש"ח בגין חיוב כפול, וכן תפצה את התובעים בפיצוי ללא הוכחת נזק של 4,700 ש"ח בגין עבירה על חוק הגנת הצרכן.

טענות הצדדים

לטענת התובעים, את ההתקשרות עם הוט עשה בנם. אף שעשו רק מנוי אחד, הם שילמו לנתבעת חיוב כפול במשך 41 חודשים, מבלי שהסכימו לכך ומבלי שנחתם עימם טופס הוראה לחיוב קבע. התובעים טענו כי החתימה על הוראת הקבע מזויפת, וכי לא נפל דופי בעובדה כי פנו לנתבעת רק לאחר זמן רב, הן בשל מצבה הרפואי של התובעת, והן מאחר שקיבלו תמיד רק חשבונית אחת.

לטענת הוט, התובעים רצו להנות מהטבת הצטרפות, ולכן פתחו שני מנויים ונתנו שני אמצעי תשלום. הוט טענה עוד שהתובעים הם ששכחו לנתק את המינוי הראשון ואף לא השיבו את הציוד שניתן להם.

מה פסק בית המשפט?

בית המשפט דחה את מרבית טענות הוט, וקבע כך: "גם אם צדקה הנתבעת והתובעים התקשרו פעמיים בשני מנויים כדי לקבל הנחה וגם אם שכחו לנתק את אחד המנויים, הרי שלא ייתכן כי יש שני מנויים לבית אחד, אין צורך בכך. בטלוויזיה אחת ניתן לראות מנוי אחד, לא שניים ואם אין שימוש בשני המנויים, היות והדבר אינו אפשרי, לא ברור מדוע לא הוחזר התשלום לתובעים כאשר התגלה החיוב הכפול".

נפסק, שגם אם היו התובעים מנסים להנות מהטבה כפולה (ואין כל ראיה לכך), הרי שגם במקרה כזה, ברור שאם יש חיוב כפול, הוט צריכה להשיב את הסכום שנגבה ביתר, תוך קיזוז שווי ההטבה בלבד.

בית המשפט אף קבע כי הוט הייתה צריכה להשיב לתובעים את הסכום שנגבה פעמיים מיד עם פנייתם הראשונה של התובעים, ואף צוין בפסק הדין כי זה הוא המחדל העיקרי של הוט. חוק הגנת הצרכן קובע בסעיף 13ד1 כי אם צרכן טוען שבעסקה מתמשכת (עסקה שמחויבת מדי חודש, כמו מנוי לטלוויזיה, לאינטרנט או לסלולרי) חשבונו חויב יותר ממה שהיה צריך, על נותן השירות (הוט, במקרה הזה):

א. לברר את הטענות תוך 10 ימי עסקים מיום הפניה

ב. לשלוח לצרכן תשובה מנומקת עם ממצאי הבירור תוך 21 ימי עסקים מיום פניית הצרכן

ג. להשיב את הסכום העודף שנגבה (אם אכן נגבה בעודף) תוך 4 ימי עסקים, בתוספת ריבית והצמדה מיום הגביה העודפת, ובתוספת הוצאות הצרכן בסך של 16 ש"ח

בית משפט רשאי לפסוק פיצוי של עד 10,000 ש"ח בגין הפרות של חוק הגנת הצרכן (ובמקרים חריגים עד 50,000 ש"ח). התובעים תבעו פיצוי של 4,700 ש"ח כפיצוי ללא הוכחת נזק,וביהמ"ש פסק להם את מלוא הסכום שתבעו.

ת"ק (קריות) 56162-07-18 (21.12.18)