ביהמ"ש פסק – פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של 10,000 ש"ח

10 ביולי 2013

ביום 20.8.09 קבע בית המשפט כי על סלקום לפצות לקוח בסכום של 10,000 ש"ח, לאחר שהיא המשיכה לחייב אותו עבור חבילות שהוא ביקש לבטל. בית המשפט סקר בהרחבה בפסק הדין את ההלכות הנוגעות לפיצוי לדוגמא בהתאם לחוק הגנת הצרכן. חוק הגנת הצרכן מאפשר להטיל על נתבע פיצוי לדוגמא בסך של 10,000 ש"ח, ובמקרה שההפרה הינה הפרה חוזרת, מוסמך ביהמ"ש לפסוק פיצוי בסכום של עד 50,000 ש"ח.

פסק הדין פותח בשאלה ששואל כבוד השופט – "מה דינם של שירותים בטלפון נייד שלא מבוטלים למרות בקשה לבטלם?" כבוד השופט משיב על השאלה בזו הלשון: "על ספק השירותים לתת את הדין ולשאת בתוצאות ובהוצאות". עוד קבע בית המשפט, כי "איננו יכולים לקבל מקרה שבו צרכן נתקל בקשיים בבואו לבטל עסקה והחברה עושה כרצונה וממשיכה לחייבו בגין אותו שירות. לא ניתן לקבל מצב שבו צרכן חסר אונים מוצא עצמו "מחזר" אחרי החברה בבקשות חוזרות ונשנות לביטול השירות… יכולה כמובן לעלות טענה כי ריבוי תובעים יפגע בעוסקים וממילא בצרכנים. אך קשה לקבל זאת. אם העוסקים ומספקי השירות ינהגו כיאות, לא תהיה כל טענה ותואנה לתביעה".

ת"ק (ירושלים) 3375/09 רפאל נ' חב' סלקום בע"מ

כתיבת תגובה