תובעת תקבל החזר של 6,000 ש"ח, על אף שהחוזה קבע כי בכל מקרה לא יינתן החזר

15 ביולי 2013

בית המשפט לתביעות קטנות פסק, כי על הנתבעת להשיב לתובעת סכום של 6,000 ש"ח, על אף שחוזה ההתקשרות קובע באופן מוחלט, שאם הפסקת הלימודים הייתה מיוזמתו של התלמיד, הרי שלא יושב לתלמיד כל סכום. לטענת התובעת, הנתבעת לא עמדה בהתחייבויות שלה. כך, למשל, על אף שהתובעת התנתה את הרישום שלה ללימודים בכך שהלימודים לא יתקיימו בימי חמישי, נקבע הקורס דווקא ביום זה.dreamstime_xs_20603255

נפסק, כי התנאי בחוזה לפיו בכל מקרה של ביטול הלימודים, התלמיד לא יהא זכאי להשבה, הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד, ועל כן הוא בטל. על פי פסק הדין, יש מקרים שבהם על אף שהתלמיד הוא זה שביטל את ההתקשרות, ניתן לקבוע כי לא ניתן היה לצפות שהתלמיד ימשיך בלימודים, ועל כן אף אם ביטל את הלימודים ביוזמתו – הוא יהיה זכאי החזר של חלק מהסכום ששילם. בית המשפט הקיש מחוק פיצויי פיטורים, הקובע כי במקרים מסוימים, התפטרות תחשב כפיטורים.

סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים".

בית המשפט לא קיבל את טענת הנתבעת להפסד כספי, והביא כדוגמא מוסדות לימוד אחרים, בהם אין תנאי השולל באופן גורף החזר כספי. במקומות אחרים ניתן לבטל את ההתקשרות, ובהתאם למועד הביטול, משתנה גובה ההחזר לתלמיד.

 

ת"ק (באר שבע) 2751/06 פלד רונלי נ' מכללת "אדר" – לרפואה משלימה

כתיבת תגובה