נזקי גוף בתביעות קטנות – אין חובה להגיש חוות דעת רפואית

16 ביולי 2013

בית המשפט לתביעות קטנות פסק כי במקרה שבו מוגשת תביעה בגין נזקי גוף בבית המשפט לתביעות קטנות, הרי שהתובע לא יהא חייב להציג חוות דעת רפואית. זאת, להבדיל מתביעה רגילה (שאינה תביעה קטנה), שם יש חובה לתמוך טענות רפואיות (ובייחוד טענות לנזק רפואי) בחוות דעת רפואית, שניתנה על ידי רופא מומחה.

סעיף 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, קובע כך: "רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה". ואולם, סעיף 62 לחוק בתי המשפט, הדן בסדרי הדין בתביעות קטנות, קובע כי בית המשפט לתביעות קטנות יכול לחרוג מסדרי הדין המקובלים בבתי משפט אחרים.dreamstime_xs_30530414

בפסק הדין האמור, קבע ביהמ"ש כי ניתן לדון בתביעה קטנה, גם ללא חוות דעת רפואית. זאת בהנחה שהראיות האחרות (למשל – תמונות של הפציעה, רישומים מביקורים אצל הרופא, תרופות וכן הלאה) הינן מספיקות לבירור השאלות שבמחלוקת בין הצדדים. בית המשפט ציין כי בפסיקת בתי המשפט יש שינוי מגמה, וכיום יש להקל עם תובעים, התובעים בגין נזקים רפואיים בסכומים לא גבוהים בתביעה קטנה. ההיגיון לכך הוא פשוט – חוות דעת רפואית הינה דבר יקר בדרך כלל (כמה אלפי שקלים), ואין טעם "להכריח" תובעים לתבוע תביעה רגילה דווקא, שהסכום שלה אינו גבוה, ולגרום להם להוציא הוצאות גבוהות שאינן נחוצות. ביהמ"ש מציין, עם זאת, כי "מובן שהפורום של בית-המשפט לתביעות קטנות אינו מתאים לבירור טענות מסובכות יחסית בדבר נזק גוף". במקרים מסוימים, בהם הנזק הוא גבוה, ונדרשת חוות דעת מורכבת, ניתן יהיה להגיש תביעה לבית משפט רגיל,שאינו בית משפט לתביעות קטנות.

מומלץ להיוועץ בעו"ד טרם הגשת תביעה קטנה העוסקת בנזקי גוף, על מנת לדעת בדיוק אלו ראיות לצרף לכתב התביעה, ומה הסכומים שיש לתבוע.

ת"ק (תל-אביב – יפו) 25410-02-11‏ ‏ עמרם יעקב תורגמן נ' נאטורפילמדיק סנטר

כתיבת תגובה