ביהמ"ש פסק: המכון לבריאות הרגל יפצה לקוח בכ-7,000 ש"ח

23 ביולי 2013

פרטי התביעה

התובע פנה לנתבעת ("המכון לבריאות הרגל"), המתיימרת לטפל בכל סוגי הפטריות ברגליים, ולהעלימן. הדבר מצוין במפורש בחוזה ההתקשרות של הנתבעת עם לקוחותיה. כמו כן, על פי ההסכם, התחייבה הנתבעת להחזיר ללקוח את מלוא הסכום ששילם עבור הטיפול, למעט 300 ₪ השתתפות עצמית, וזאת במקרה שלא תצליח להעלים את כל סוגי הפטריות ברגלו.

התובע ביצע את כל ההנחיות של הנתבעת – הוא מרח על רגלו את התמיסות שסופקו לו, הקפיד על היגיינה ואף השתמש ב"טלק מיוחד". ואולם, לא רק שהטיפול לא עלה יפה והפטריות לא נעלמו, התובע הבחין בהחמרה במצב כף הרגל. הנתבעת הפנתה את התובע לבצע בדיקות מעבדה שהוכיחו באופן ברור כי הטיפול נכשל.http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-mycosis-image16911479

בכתב התביעה דרשנו פיצוי שהוא מעבר לעלות הטיפול עצמו, אשר יבטא הן את העובדה שהנתבעת לא עמדה בהתחייבויות שנטלה על עצמה, והן את העובדה כי הנתבעת כבר נתבעה בעבר כמה וכמה פעמים – וכשלה לתת טיפול הולם ללקוחותיה.

מה פסק בית המשפט?

בית המשפט קבע כי על הנתבעת להחזיר לתובע את מלוא הסכום ששילם (6,200 ש"ח). כמו כן, פסק בית המשפט פיצוי נוסף בסכום של 1,000 ש"ח עבור הוצאות משפט. עם זאת, ביהמ"ש פסק שהתובע לא יהיה זכאי לפיצוי עבור בזבוז זמנו, שכן לטענת ביהמ"ש, התובע הניח שייאלץ להקדיש מזמנו לצורך הטיפול. לדעתנו פסיקה זו של ביהמ"ש הינה שגויה. אומנם, התובע היה מוכן להקדיש זמן לטיפול אך זאת בהנחה שהטיפול אכן יצליח, והפטריות ייעלמו. אם היה יודע התובע שהטיפול ייכשל, הרי שלא היה מבזבז על כך זמן יקר.

זאת לא התביעה היחידה שהוגשה נגד המכון לבריאות הרגל. באחד המקרים האחרים קבע ביהמ"ש כי הנתבעת הפרה את החיובים שלה כלפי התובע, שכן חרף התחייבות הנתבעת המפורשת שהפטריות ייעלמו, לא כך קרה, והטיפול נכשל.

תק (ירושלים) 9527-09-12  נחמני נ' המכון לבריאות הרגל בע"מ

הבהרה: הנתבעת בתביעה המתוארת לעיל הינה חברה בשם "המכון לבריאות הרגל", ולא כל חברה אחרת.

כתיבת תגובה