חברה ישראלית המתווכת להשכרת רכבים בחו"ל תחויב בנזקים שנגרמו ללקוח

23 ביולי 2013

בית המשפט לתביעות קטנות קבע כי חברה ישראלית הפועלת כמתווכת בין הלקוח לבין חברה בחו"ל, תהיה אחראית כלפי הלקוח במידה ונגרמו לו נזקים. במקרה המדובר לא קיבל הלקוח מערכת ניווט (GPS), ובשל כך הפסיד התובע כמעט יום שלם מהטיול, בניסיון לקבל רכב חלופי שבו תהיה מערכת ניווט.

על אף שהנתבעת טענה כי היא לא אחראית לנזקים שנגרמו ללקוח, בית המשפט פסק כי על החברה הישראלית חלות חובות בגין שיבושים ותקלות שאירעו בחו"ל. הספק – כעולה משמו – נדרש לספק לרשות הלקוח את השירותים שהוא התחייב להם. מעצם היותו של הספק חברה ישראלית, הרוכשת בעצמה את השירותים מגורמים אחרים (חברות מקומיות להשכרת כלי רכב), הרי שהחברה הישראלית לוקחת על עצמה אחריות גם ביחס לנושאים המצויים מחוץ לתחום הטריטוריה שלה. הספק ככל הנראה גם מתמחר את השירותים שהוא נותן, באופן כזה שהוא מפוצה על יצירת הקשר עם החברות בחו"ל. dreamstime_xs_13974487

נקבע, כי על הספק להבטיח שהשירותים אותם הוא מוכר ללקוחותיו, יהיו ברמה הנדרשת ובהתאם להסכמות עם הלקוח. בית המשפט קבע כי במערכת היחסים המשולשת הזו, הכתובת של הלקוח הישראלי להעלאת טענותיו היא בפני החברה הישראלית, והחברה הישראלית יכולה להעלות את טענותיה בפני החברה הזרה. אם ייפסק שהלקוח הישראלי צריך להפנות את טענותיו לחברה הזרה, הרי שהוא יוותר ללא כל מענה ראוי לפניותיו.

עם זאת נפסק, כי אין להטיל על החברה הישראלית אחריות לתקלות ושיבושים שלא היו בשליטתה, או במקרים בהם מדובר בתקלות זניחות וקלות. במקרה המתואר לעיל, בו נגרם ללקוח עיכוב של כמעט יום שלם בטיול שלו, נפסק כי על הנתבעת לפצות את הלקוח ב-1,000 ש"ח וכן ב-500 ש"ח נוספים בגין הוצאותיו.

ת"ק (תל-אביב – יפו) 16754-09-12 פרגון נ' אופרן הולידיי אוטו (1997) בע"מ

כתיבת תגובה