תביעה לפי חוק הספאם – שאלות ותשובות

7 באוגוסט 2013

תיקון סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) הידוע בכינויו "חוק הספאם", נועד להגן על צרכנים אשר קיבלו בעבר כמויות עצומות של "דואר זבל" – לתיבת הדואר האלקטרוני, למכשיר הטלפון הנייד, למכשיר פקס ובאמצעות מערכות חיוג אוטומטי. חוק הספאם נותן בידי הצרכנים כוח אמיתי להילחם בתופעה זו, באמצעות קביעת מנגנון קל ופשוט לפיצוי.

על מי חל החוק?

החוק חל על כל מי ששולח לצרכן "דבר פרסומת". ההגדרה של דבר פרסומת היא מסר כלשהו, המופץ באופן מסחרי, ואשר המטרה שלו היא לעודד רכישת מוצר מסוים (למשל טלפון סלולרי, מכונת כביסה) או שירות מסוים (למשל הצטרפות לביטוח כלשהו או חבילת גלישה באינטרנט). החוק חל גם על מי שההודעות נשלחות בשמו, או מפרסמות אותו, דוגמת חברה פרסום, ששולחת אסמסים ומפרסמת, לדוגמא, חברת רהיטים. על פי החוק, ניתן לתבוע גם את "מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו", ולא רק את מי ששלח בעצמו את ההודעה.dreamstime_xs_24492851

החוק אף קובע כי אין לשלוח הודעה המעודדת הוצאת כספים "בדרך אחרת". בתי המשפט פרשו את המונח "בדרך אחרת" באופן רחב, וקבעו כי גם הודעת "שנה טובה" של עסק ללקוחותיו מהווה דבר פרסומת, שכן היא מעודדת הוצאת כספים "בדרך אחרת". ובלשון בית המשפט המחוזי: "גם משלוח של הודעה אחת בלבד ללקוח ותיק, ואפילו כזו שגלומה בה גם הטבה ללקוח ואפילו ברכה לחגים, מהווה הפרה של הוראת החוק, אם הנמען לא אישר מראש ובכתב את קבלת דבר הפרסומת".

על אילו אמצעים אלקטרוניים חל החוק?

החוק אוסר על משלוח הודעות פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני (אימייל), מסרונים אלקטרוניים (SMS), מכשירי פקס ומערכות חיוג אוטומטי. מערכות חיוג אוטומטי הן מערכות אשר בצד המפרסם לא נמצא אדם אמיתי, אלא מעין קלטת המבקשת למכור מוצר או שירות (כלומר, שיחת טלפון שנעשית ע"י מכונה וכאשר עונים לשיחה שומעים הודעה מוקלטת.).

חשוב להדגיש, כי החוק אינו אוסר על שיחות טלפון מסוג טלמרקטינג, חלוקת פלאיירים בתיבות הדואר, הנחת כרטיסי ביקור על שמשת המכונית ועוד.

איך ניתן לקבל את אישור הצרכן למשלוח דבר פרסומת?

ככלל, יש לקבל את הסכמת הלקוח באופן מפורש, מראש ובכתב (או בשיחה מוקלטת). ניתן לקבל הסכמה לקבלת דבר פרסומת גם באופן שונה במקצת: אם במהלך רכישת מוצר או שירות, הודיע בעל העסק ללקוח (בכתב או בהודעה מוקלטת) כי פרטיו ישמשו לקבלת הודעות פרסומת, ורק אם בעל העסק נותן ללקוח הזדמנות להודיע על סירובו לקבל פרסומת, והלקוח לא הביע סירובו.

האם יש מגבלות בחוק על צורת הודעת הפרסומת שמותר לשלוח?

כן. על המפרסם לכתוב בתחילת ההודעה את המילה "פרסומת", ולציין בה את פרטי המפרסם – שמו, כתובתו, ודרכי יצירת הקשר עימו. כמו כן, על המפרסם לציין בכל הודעה, כי הלקוח רשאי בכל עת לבקש כי יפסיקו לשלוח לו פרסומות, ולציין דרך שהיא פשוטה וקלה לעשות זאת (למשל, לחיצה על קישור, או באמצעות הודעה חוזרת).

כיצד ניתן להודיע על סירוב לקבל הודעות ספאם?

על פי החוק, ניתן להודיע על הסירוב לקבל את הודעות הפרסומת בכתב, או בדרך שבה נתקבלה ההודעה. כך, למשל, אם לקוח קיבל הודעת פרסומת באמצעות הודעת SMS, הוא רשאי לבקש כי יחדלו מלשלוח לו הודעות פרסומת באמצעות SMS  חוזר (תק (ת"א) 15877-12-08‏ חגי פורת נ' גרייט שייפ בע"מ).

קיבלתי הודעת ספאם. מה סכום הפיצוי שניתן לקבל?

החוק קובע כי ניתן לפנות לבית המשפט ולדרוש פיצוי בסך של 1,000 ₪ עבור כל הודעת ספאם שהתקבלה, וזאת ללא הוכחת נזק. ניתן לפנות לבית המשפט לתביעות קטנות, או לבית משפט "רגיל", בהתאם לסכום התביעה המצטבר.

כתיבת תגובה