תביעה שכנגד בתביעות קטנות

8 באוקטובר 2013

נתבע שהוגש נגדו כתב תביעה בתביעות קטנות רשאי להגיש נגד התובע תביעה שכנגד. התביעה שכנגד היא תביעה עצמאית, אולם הדיון בה יהיה לרוב במאוחד עם התביעה. תביעה שכנגד הינה בעצם תביעה של נתבע (כנגד התובע), בה טוען הנתבע כי התובע הוא זה שחייב לו כספים.

אופן הגשת התביעה שכנגד

נתבע הסבור שקיימת לו עילת תביעה נגד התובע, רשאי להגיש יחד עם כתב ההגנה שלו גם תביעה שכנגד. אין צורך לבקש את אישור בית המשפט לשם כך. במועד הגשת התביעה שכנגד, ישלם התובע שכנגד את האגרה המקובלת בבית המשפט לתביעות קטנות (1% מסך התביעה, אך לא פחות מ-50 ₪).ID-10091465

כתב התביעה שכנגד הוא כתב תביעה לכל דבר. יש לפרט בו את כל השתלשלות העניינים והאירועים, אשר לטענת התובע שכנגד מקימים לו עילת תביעה. יש לצרף לכתב התביעה שכנגד את כל הראיות, בדיוק כמו בתביעה קטנה רגילה (שאינה תביעה שכנגד).

חשוב לציין, כי ניתן להגיש תביעה שכנגד גם על נושאים אחרים, השונים מהנושאים המופיעים בתביעה הרגילה ואף אינם קשורים אליה כלל. לדוגמא, אם אינסטלטור נתבע בגין עבודות, אשר לטענת התובע לא בוצעו כראוי, האינסטלטור רשאי לתבוע את התובע בתביעה שכנגד גם בגין לשון הרע, למשל. הרעיון העומד מאחורי כלל זה, הוא שבית המשפט הדן בעניינם של בעלי דין, יסיים לשמוע ולפסוק בכל הסכסוכים ביניהם. אולם, בית המשפט רשאי, אם הוא סבור שכך נחוץ, להפריד את התביעות לתביעות נפרדות (ולמועדי דיון נפרדים).

תאגידים (חברה בע"מ / עמותה / שותפות וכן הלאה) אינם רשאים לתבוע בתביעות קטנות. אולם, מרגע שהוגשה נגד תאגיד תביעה קטנה, התאגיד רשאי להגיש נגד התובע המקורי תביעה שכנגד.

כלל נוסף וחשוב הוא, שאומנם התביעה שכנגד מוגבלת לסכום המקסימלי בתביעות קטנות, אולם התובע שכנגד רשאי להגיש גם תביעה נוספת על יתרת הסכום שלטענתו התובע המקורי חייב לו – בתביעה קטנה, או בתביעה רגילה. נחזור לאותו אינסטלטור שנתבע בגין ביצוע רשלני של עבודתו. הוא רשאי להגיש תביעה לפיצויים בגין לשון הרע ע"ס 70,000 ש"ח ללא הוכחת נזק. אם יגיש תביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות, יוכל לתבוע רק 33,500 ש"ח, אם אם ירצה יוכל לתבוע את יתרת הסכום בכתב תביעה נוסף.

כתב הגנה שכנגד

נתבע שכנגד (שהוא התובע בהליך העיקרי, הראשון) צריך להגיש את כתב ההגנה שלו מפני התביעה שכנגד– כתב הגנה שכנגד – תוך 7 ימים מיום שקיבל לידו את כתב התביעה שכנגד. דינו של נתבע שכנגד שלא הגיש כתב הגנה שכנגד, הוא כדינו של נתבע שלא הגיש כתב הגנה. כלומר, התובע שכנגד רשאי לבקש מבית המשפט לפסוק בהעדר הגנה, על יסוד העובדות המפורטות בכתב התביעה שכנגד בלבד.

הדיון בתביעה שכנגד

הדיו בתביעה שכנגד ייתנהל באותו מועד בו מתנהל הדיון בתביעה העיקרית, אלא אם בית המשפט סבור כי יש להפריד את הדיונים. הפרדת התביעה הראשונית מהתביעה שכנגד תתרחש, למשל, אם ניהול ההליכים במאוחד יסרבל ויקשה על ניהול הדיון.

התביעה שכנגד הינה תביעה עצמאית לכל דבר. משמעות הדבר היא, שאף אם התביעה העיקרית תדחה – מכל סיבה שהיא, התביעה שכנגד תמשיך להתברר כתביעה עצמאית.

כתיבת תגובה