תביעה קטנה – חברת הביטוח הראל תשלם לתובעת כ-12,000 ש"ח בגין אובדן כושר עבודה למשך כ-20 שבועות

31 באוקטובר 2013

בית המשפט לתביעות קטנות קיבל תביעה של אישה, שטענה כי על הנתבעת – חברת הביטוח הראל – לשלם לה תגמולי ביטוח עבור התקופה בה לא הייתה מסוגלת לעבוד בכל עבודה שהיא, וזאת לאחר שנפצעה בגבה בביתה.

לטענת התובעת, היא נפצעה בביתה. במשך תקופה של למעלה מ-33 שבועות לא יכלה לעבוד, ועל כן דרשה פיצוי בסכום של 600 ש"ח לכל שבוע. לטענת הנתבעת, חברת הביטוח הראל, הפוליסה מחריגה פגיעות מהסוג הנתבע. עוד טענה הנתבעת, כי התובעת סבלה מכאבי גב טרם הפציעה.dreamstime_xs_19923830

ביהמ"ש דן במספר שאלות חשובות בסדרי הדין בתביעות קטנות, הראויות להתייחסות ולאזכור:

ניהול ההליך כתביעה קטנה

בניגוד לטענת הראל, ביהמ"ש קבע כי ניתן לנהל את ההליך בתביעה קטנה. נפסק, כי ביהמ"ש לתביעות קטנות הינו הפורום המתאים לניהול תביעות שעוסקות במקרים שהם פשוטים יחסית, שאינם מצריכים בירור מעמיק ויסודי, הגם שאינם מקרים "קלאסיים" של תביעות צרכנות. השופטת הדגישה כי כי חלק מהמאפיינים של התביעה הקטנה הינה גמישות בסדרי הדין והראיות, וזאת על מנת שניתן יהיה לקיים דיון מהיר ויעיל, מבלי להשית הוצאות גבוהות על הצדדים.

הוכחת נזקים רפואיים

פסק הדין קובע כי לא בכל מקרה יש צורך להוכיח אובדן כושר עבודה באמצעות חוות דעת רפואית, שכן כחלק מהגמישות בסדרי הדין בתביעות קטנות, תעודת מחלה, במיוחד כזו של רופא תעסוקתי או מקצועי, שקבע אובדן מוחלט של כושר עבודה, הינה ראיה מספקת להוכחת טענת התובעת לאובדן כושר העבודה.

סעיף 62 לחוק בתי המשפט קובע כי "בית משפט לתביעות קטנות אינו קשור בסדרי הדין הנוהגים בבית משפט אחר". לפיכך, ניתן להוכיח בתביעות קטנות טענות באמצעים שונים, פשוטים ונגישים יותר לציבור שאינו משפטן. כמו כן, סעיף 13 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות קובע כי "בית-המשפט יקבע את סדר הבאת ראיות וטענות הצדדים בדרך שנראית לו".

במקרה הנדון, קבע בית המשפט כי לפי התיעוד הרפואי אומנם התובעת סבלה בעבר מכאבי גב, ואף הוגבלה קלות בתנועה. ואולם, שנה לאחר אותו אירוע מדווח של כאב גב, שחלף כעבור יומיים, ארעה התאונה נשואת התביעה – התובעת הזיזה את מכונת הכביסה, ובעקבות כך סבלה מכאבים קשים ומפריצת דיסק, אבחנה רפואית שהנתבעת לא סבלה ממנה לפני אותו מקרה.

כמו כן, ביהמ"ש קבע כי ההחרגה הגורפת בפוליסה בנוגע לכאבי גב, הנה החרגה שאינה סבירה, וכן כי לא ניתנה לתובעת הסבר ענייני וברור טרם החתימה על פוליסת הביטוח, כי יש החרגה לכאבי גב. על פי פסק דין ידוע של בית המשפט העליון, "חברת הביטוח חייבת להסב את תשומת לבו של המבוטח לתנאי הפוליסה בצורה שתהא מובנת וברורה לו, ולוודא את ערנותו לכך שתוקפה חל רק בהתקיים אותם תנאים, וכי במקרים שבהם לא התקיימו לא יוכל ליהנות מגיבוש זכותו לשיפוי" (ע"א 4819/92, אליהו נ' מנשה).

ת"ק (ראשון לציון) 1766-05-13 סימן טוב נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

כתיבת תגובה