שוכר לא יחויב בתשלום שכירות בשל נזילה בדירה

10 ביולי 2013

בית המשפט קבע כי שוכרת לא תחוייב לשלם את שכר הדירה החודשי בשל רטיבות בדירה ששכרה. בית המשפט הסתמך על סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה, תשל"א – 1971, הקובע כי אם נמנע משוכר להשתמש במושכר למטרת השכירות מחמת נסיבות הקשורות למושכר, פטור הוא מדמי השכירות בעד הזמן שהשימוש נמנע כאמור. לא התקבלה טענתו של המשכיר, כי "אין מדובר בנזילה רצינית אלא בטיפות שירדו מדי פעם לקערה שהניחה התובעת", ונקבע כי הראיות שהציגה התובעת אכן מעידות שהייתה רטיבות בדירה, וכי הרטיבות אף לא הייתה זניחה כלל.

 

ת"ק (ת"א-יפו) 11554-01-09 היזמי נ' שביט

כתיבת תגובה