תביעה קטנה נגד רשות השידור – תפצה לקוח ב-3,000 ש"ח

11 בנובמבר 2013

בית המשפט פסק לתובע פיצוי בסכום של 3,000 ש"ח בשל פתיחת הליך נגדו, לגביית אגרת טלוויזיה, וזאת על אף שלא החזיק בדירתו מקלט טלוויזיה בתקופות מסוימות, אלא התגורר עם אימו. בהתאם לסעיף 28(א) לחוק רשות השידור, חייב כל אדם המחזיק במקלט טלוויזיה לשלם אגרה, בסכום הקבוע בחוק. החוק קובע פטורים במקרים מסוימים (פטור יינתן, למשל, לחייל בודד או לאזרח ותיק, בשנים ספציפיות).

התביעה המקורית שהגישה רשות השידור נגד התובע נמחקה, לאחר שנתברר שלאחר גירושיו עבר מקלט הטלוויזיה לגרושתו, והוא עבר להתגורר עם אימו. dreamstime_xs_29784882בפסק הדין של בית המשפט לתביעות קטנות, קבע ביהמ"ש כי לא היה כל טעם סביר בגינו הייתה יכולה רשות השידור להניח כי התובע עדיין מחזיק בדירתו מקלט טלוויזיה, או שהוא מתגורר בנפרד מאימו. מאחר שהתובע פנה בעבר לנתבעת והבהיר כי אינו מחזיק טלוויזיה. ואף פנה בעניין לנציב תלונות הציבור, הרי שרשות השידור פעלה באופן לא סביר, ופתחה נגד התובע בהליכים מיותרים.

הפיצוי שנפסק לתובע בסכום של 3,000 ש"ח הינו בגין חלק מהתשלומים ששילם לרשות השידור בעבר, וכן בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו בעקבות הגשת התביעה. חשוב לציין, כי ביהמ"ש הגביל את הפיצוי לסכום של 3,000 ש"ח, בשל העובדה כי זה כל הסכום שתבע התובע. ייתכן מאוד כי אם היה תובע סכום גבוה יותר, היה זוכה בו. ובלשון בית המשפט: "מאחר שהתביעה הוגשה על סך של 3,000 ₪ בלבד, לא זכאי התובע בכל מקרה – אלא לסך הנתבע". במקרים בהם עיקר התביעה היא בגין עוגמת נפש, חשוב מאוד לכמת (מלשון כמות) את סכום התביעה בצורה מושכלת. אין להפריז בסכום התביעה, אולם מן הצד השני – רצוי שלא להמעיט בערך הנזק שנגרם.

בית המשפט דחה את תביעת התובע לפיצוי עבור ההוצאות שהוציא בהליך הקודם, מאחר ובהליך הקודם (שפתחה רשות השידור נגדו, ובגינו הוגשה התביעה הקטנה), פסק בית המשפט כי הוא לא פוסק פיצויים לתובע. אם רצה התובע לערער על ההחלטה שלא לפסוק לו פיצויים בהליך הקודם, הוא יכול היה לעשות זאת, אולם לא עשה כן.

השופטת ציינה בפסק הדין, כי מאחר שבית המשפט אינו כבול לסדרי הדין והראיות, היא בדקה את נספחי ההתנגדות שהגיש התובע בהליך הקודם, והנמצאים באתר "נט המשפט". השופטת הסתמכה על האמור בהם, על אף שלא צורפו לכתב התביעה הקטנה. כידוע, סעיף 62 לחוק בתי המשפט קובע כי "בית משפט לתביעות קטנות יהיה רשאי לקבל ראיה אף אם לא היתה קבילה בבית משפט אחר… בית משפט לתביעות קטנות אינו קשור בסדרי הדין הנוהגים בבית משפט אחר".

ת"ק (קצרין) 8375-06-13 רמז נ' רשות השידור

כתיבת תגובה