תביעה קטנה נגד תדמור בית ספר למלונאות – התובעות יפוצו ב-10,000 ש"ח כל אחת

17 בנובמבר 2013

התובעות נרשמו לקורס קונדיטוריה אצל הנתבעת – תדמור בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ. כל אחת מהתובעות שילמה סך של 15,500 ש"ח עבור הקורס. לטענת התובעות, הקורס לא התנהל כפי שציפו, מבחינת רמת הלימוד, ניקיון הכיתות, העדר ציוד מספק ומחסור בחומרי גלם שנדרשו לשם הלימודים. הנתבעת דחתה את טענות התובעות, וטענה כי אם היה חסר ציוד, הרי שאין מדובר בחוסר משמעותי, ובוודאי לא בחוסר שהפריע למהלך השיעור התקין.

על פי הסכם ההתקשרות בין הצדדים, תלמיד בקורס יהיה רשאי להפסיק את הלימודים במהלך החודשיים הראשונים שלאחר תחילת הלימודים. במקרה כזה, קובע ההסכם, יהיה זכאי התלמיד להחזר של 60% משכר הלימוד.

בית המשפט קיבל את מרבית טענות התובעות. נפסק כי אומנם התובעות פנוי בפנייה רשמית למנכ"ל הנתבעת רק כשלושה חודשים לאחר תחיל הקורס, אולם כבר מתחילתו הן פנו לנציגי תדמור בטענות על איכות הקורס הלקויה לדעתן.dreamstime_xs_18744419

בית המשפט קבע קביעה חשובה: התובעות פנו, כאמור, רק לאחר שלושה חודשים מתחילת הקורס בפנייה רשמית להפסקת השתתפותן בקורס. עם זאת, מאחר שבמהלך שלושת חודשים אלו לא התקיימו שיעורים במשך כמה שבועות (בשל חופשת הפסח ובשל חופשה נוספת), הרי שלדעת ביהמ"ש פרשנות ראויה של הסכם ההתקשרות, מביאה לידי תוצאה שהתובעות ביקשו להפסיק את הלימודים במהלך החודשיים הנקובים בהסכם. במקרה כזה, התובעות היו יכולות לבטל את לימודיהן גם ללא הוכחת כל פגם בהתנהלות הנתבעת.

בית המשפט פסק כי התובעות היו רשאיות לבטל את ההסכם גם מן הסיבה שהקורס לא התנהל בצורה מקצועית. בפסק הדין מציין בית המשפט כי הוא התרשם שעדות התובעות אמינה, וכי תדמור ניהלה את הקורס בצורה לא מיטבית. בית המשפט עיין בתמלול שיעורי הקורס ובשאלוני משוב של התלמידים האחרים. באחד מהמשובים שהוצגו בפני ביהמ"ש נכתב כי לא היו מספיק מיקסרים בכיתות, וכי הכיתות לא היו נקיות מספיק.

עד מרכזי של תדמור לא הגיע להעיד. כידוע, היעדרותו מהדיון של עד מרכזי של צד אחד מחזקת את גרסת הצד השני.

בית המשפט קבע כי הנתבעת תשיב לתובעות את הסכום ששילמו עבור הקורס, בניכוי שליש, שכן הן היו נוכחות בכשליש מהשיעורים (הן היו נוכחות ב-15 שיעורים מתוך 45 שיעורים שהיו צריכים להתקיים).

ת"ק 52146-01-13 קדמי ואח' נ' תדמור בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ

כתיבת תגובה