פסק דין בעניין סמכות מקומית בתביעות קטנות

20 בנובמבר 2013

התובע הגיש תביעה נגד הנתבעת, בית הספר האמריקאי הבינלאומי בע"מ, ובה טען כי הנתבעת לא עמדה בהסכמות לגבי מיקום הלימודים, וכי כי בוטלו שיעורים שהיו אמורים להתקיים. התובע נרשם ללימודים באינטרנט, ושילם באמצעות כרטיס אשראי בטלפון.

התובע הגיש תביעתו בנצרת, מקום מגוריו. הנתבעת הגישה בקשה לסילוק על הסף בעילה של חוסר סמכות מקומית, ולחלופין טענה, כי יש להעביר את התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב. לטענת הנתבעת, בהסכם ההתקשרות בין הצדדים יש סעיף הקובע כי כל המחלוקות יובאו לדיון בבית המשפט בתל אביב. סעיף כזה ידוע בשם "תניית שיפוט" או "תניית סמכות מקומית". התובע השיב לבקשה לסילוק על הסף, והסביר כי ראשית, מעולם לא קיבל את התקנון ובו תניית שיפוט זו. שנית, הוסיף התובע, הוא נרשם לקורס דרך האינטרנט, בעת שהיה בביתו הסמוך לנצרת (שם הגיש את התביעה), וכן הוא שילם על הקורס בטלפון, גם כן מביתו.dreamstime_xs_14408486

כידוע, הסמכות המקומית בתביעות קטנות נקבעת לפי אחת מהאפשרויות הבאות: א. מקום המגורים או מקום הימצאות העסק של הנתבע. ב. במקום בו נוצרה ההתחייבות (למשל, במקום בו נחתם החוזה, או התבצע התשלום עבור ההתקשרות). ג. במקום שבו הייתה צריכה ההתחייבות להתקיים, אפילו אם לא התקיימה בסופו של דבר (למשל, אם הוזמן נופש בבבית מלון באילת, שבוטל בסופו של יום, ניתן להגיש את התביעה באילת, אף אם ההזמנה בוצעה בחיפה, והנתבע הינו בתל אביב). ד. במקום בו נמסר המוצר. ה. במקום בו קרה האירוע נשוא כתב התביעה, או במקום המחדל (אם, למשל, תאונה ארעה בעפולה, ניתן להגיש את התביעה בבית המשפט שם, גם אם אף אחד מהצדדים אינו מתגורר בעפולה).

  • לשאלות ותשובות נוספות בעניין תביעות קטנות – ראו כאן

כאמור, התובע הזמין את הקורס ושילם עליו כשהיה בביתו ליד נצרת, ולפיכך יכול היה להגיש את התביעה בנצרת.

מעבר לכך, בית המשפט ציין כי יש לתת "משקל נמוך ואף לעיתים מזערי, אם בכלל", לנוחות של צד לדיון, אשר מנסה באמצעות טענה של סמכות מקומית לגרום לצד השני לוותר על תביעתו. הדבר נכון ביתר שאת לגבי הנתבעת הספציפית, אשר פונה באמצעות רשת האינטרנט ללקוחות מכל רחבי הארץ. אם תתקבל טענתה של הנתבעת כי יש לקיים את הדיון בתל אביב בלבד, הרי שתלמידים של בית הספר האמריקאי ייתקשו למצות את זכויותיהם, וייתכן שאף יוותרו על תביעתם.

בית המשפט לא ציין זאת בפסק דינו, אולם ראוי לאזכר כי סעיף הקובע שתביעות מסוימות יידונו רק ביית משפט באיזור מסוים, כלל אינו תקף לגבי תביעות קטנות.

ת"ק (נצרת) 16749-09-13 רייבי נ' בית הספר האמריקאי הבינלאומי בע"מ

כתיבת תגובה