חברת הדלתות לא עמדה בהתחייבויות, העסקה תבוטל, והלקוח יזכה לפיצוי

27 בנובמבר 2013

בית המשפט לתביעות קטנות הורה על ביטול עסקה לרכישת דלת, לאחר שהנתבעת סיפקה את הדלת ללא ללא חיפוי למשקוף, ובצבע הלא נכון. בית המשפט קבע כי הנתבעת תשיב לתובע את הסכום ששילם, וכן תפצה אותו בגין אי יכולתו לעשות שימוש במוצר.

לטענת התובע, בעקבות פניותיו לנתבעת היא אכן צבעה את הדלת, אולם עד למועד הדיון, לא עמדה הנתבעת בהתחייבויות שנטלה על עצמה לגבי חיפוי משקוף הדלת. כן טען התובע, כי במנעול הדלת נתגלו תקלות, שלא תוקנו, ובעקבו כך נאלץ לרכוש דלת חדשה. הנתבעת הכחישה את טענות התובעים, וטענה כי הצבע שסופק להם אכן תואם את הגוון שהזמינו.dreamstime_xs_16366322

התובע הציג בבית המשפט את מניפת הצבעים של הנתבעת, ובית המשפט קבע כי עדוותו הינה אמינה ועקבית. התובע הביא לדיון בבית המשפט דוגמאות מחלקי האלומיניום בחלונות, על מנת להמחיש לבית המשפט כיצד צבע הדלת שהזמין, היה אמור להשתלב עם אביזרי הפרזול האחרים בבית.

הנתבעת טענה כי התובעים לא שילמו עבור צביעת הדלת המחודשת, ולפיכך לא הושלם חיפוי המשקוף. בית המשפט דחה טענה זו, וקבע כי הנתבעת צריכה הייתה להשלים את חיפוי המשקוף, אף אם היה מקבל את טענת הנתבעת שהדלת נצבעה "לפנים משורת הדין". בטענות נציג הנתבעת בדיון התגלו סתירות – מחד, טען כי לא הושלם חיפוי המשקוף בשל אי התאמה למבנה הבית, ומאידך, טען כאמור, כי החיפוי לא הושלם בשל אי התשלום.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) קובע בסעיף 7 כי צד להסכם רשאי לבטל את החוזה במקרה שבו הצד השני לא עמד בהתחייבויות שנטל על עצמו. בהתאם לסעיף 9 לחוק, משבוטל החוזה, מפר ההסכם ישיב לצד שנפגע מהפרת ההסכם את מה שקיבל בהתאם לחוזה. בנוסף, קובע סעיף 10, הצד הנפגע זכאי לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לו בעקבות הפרת ההסכם.

אשר על כן, קבע בית המשפט, התובעים היו זכאים לבטל את החוזה. הנתבעת תשיב לתובעים את הסכום ששילמו עבור הדלת (4,623 ש"ח), וכן תפצה אותם בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם, ובשל העובדה שלא יכלו לעשות שימוש במוצר.

ת"ק (חדרה) 58375-12-12 עזרא נ' דלתות הבית דור אין בע"מ

 

כתיבת תגובה