מעצב הדמיות שלא שולמה לו תמורה עבור עבודתו זכה בסך של כ-10,000 ש"ח

2 בדצמבר 2013

פרטי התביעה

התובע ביצע עבור הנתבעת, גן אירועים,  עבודות הדמיה ממוחשבות. יצירת הדמיות משמעותה לקיחת תוכנית אדריכלית, ויצירת תמונות תלת מימדיות של התוכנית באמצעות מחשב, המדמות כיצד תיראה העבודה האדריכלית, לכשתושלם.

התובע שלח הצעת מחיר מסודרת המכילה גם את תנאי העבודה. על פי ההסכם, העבודה תתבצע בכפוף לקבלת החומר הסופי ולתשלום המקדמה. כמו כן הוסכם, כי עיכוב במסירת החומר או שינויים במהלך העבודה יגרמו לדחייה בלוחות הזמנים. הצעת המחיר ותנאי העבודה נשלחו לבעלים של הנתבעת ולאדריכל שתכנן את גן האירועים. למחרת היום חתמה הנתבעת על ההסכם להפקת ההדמיות. dreamstime_xs_30404426

ההסכם קבע מחיר של  9,280 ₪ עבור עבודת ההדמיה הבסיסית, וכן תשלום עבור כל "מבט" נוסף, מעבר לעבודה הבסיסית.

לטענת התובע, הוא השלים את עבודת ההדמיה, חרף העובדה שלא קיבל כל תשלום עבור עבודתו, לרבות לא את תשלום המקדמה. הנתבעת טענה כי לא שילמה את הסכום עליו הוסכם, בשל איחורים במסירת ההדמיות. כן טענה הנתבעת, כי עבודות ההדמיה לא היו לשביעות רצונה.

בכתב התביעה הדגשנו כי התובע ביצע את כל חלקו בהתאם להסכם – הוא השלים את העבודה על אף שלא קיבל את המקדמה, וכל איחור נבע משינויים שביקשו הנתבעת והאדריכל להכניס בעבודות ההדמיה. כמו כן, פרטנו בכתב התביעה כי שלבי העבודה אושרו על ידי האדריכל והנתבעת.

מה פסק בית המשפט?

בית המשפט לתביעות קטנות קיבל את התביעה ברובה, וקבע כי על הנתבעת לשלם לתובע את הסכום שהתחייבה – 9,280 ש"ח, בתוספת 750 ש"ח עבור הוצאות משפט. בית המשפט קבע באופן מפורש שהוא מקבל את טענת התובע, כי אם נגרמו איחורים במסירת עבודות ההדמיה, הרי שאיחורים אלו נבעו מבקשות של הנתבעת במהלך העבודה. בית המשפט דחה את טענות הנתבעת לגבי טיב העבודות, וקבע כי הנתבעת כלל לא הוכיחה את טענותיה שהעבודות בוצעו שלא לפי שביעות רצונה

לדעתנו פסק דין זה אינו ממצה את הדין עם חומרת מעשיה של הנתבעת. בית המשפט פסק כי על הנתבעת לפצות את התובע בסכום אותו הייתה אמורה לשלם מלכתחילה, בתוספת 750 ש"ח עבור הוצאות משפט בלבד.

לדידנו, שעה שבית המשפט מקבל את התביעה, התובע זכאי לפיצוי גם בגין הטרטור, הטרחה ועוגמת הנפש. הצורך לרדוף אחרי הנתבעת משך חודשים ארוכים, ההתכתבויות הארוכות בדואר האלקטרוני בנוגע לחוב, ההשפלה הכרוכה בתחנונים לקבל את הכסף המגיע לך בדין – כל אלו היו צריכים לזכות את התובע בפיצוי גבוה יותר מאשר הפיצוי לו זכה.

ת"ק (רחובות) 3576-10-11

כתיבת תגובה