חוות דעת שמאי בתביעה קטנה

15 בדצמבר 2013

כללי

כידוע, הכלל המשפטי הרווח הינו כי "המוציא מחברו עליו הראיה". כלומר, תובע המבקש כי בית המשפט יפסוק לו פיצוי בגין נזק שנגרם לו, צריך להוכיח שני דברים עיקריים: א. את הקשר הסיבתי בין הנזק לבין מי שגרם אותו, ובמילים אחרות – שהנתבע הוא שגרם את הנזק. ב. את גובה הנזק. ואולם – איך מוכיחים את גובה הנזק? האם תמיד ייצטרך התובע להציג חוות דעת שמאי? האם ניתן להוכיח את גובה הנזק באמצעים אחרים?

הוכחת גובה הנזק באמצעות חוות דעת של שמאי

אין ספק כי הדרך הטובה ביותר להוכיח את הנזק לו טוען התובע הינה באמצעות חוות דעת של שמאי, המומחה בתחום בתביעה. שמאי הינו גורם חיצוני לתביעה (קרי, לא אחד מהצדדים), ואשר על כן חוות הדעת שכותב שמאי נתפסת כראייה אובייקטיבית.file cabinet detail

לרוב, בתי המשפט נוטים לייחס לראייה כזו משקל רב יותר. ככל שמשקל הראייה גדול יותר, כך ייטה בית המשפט לפסוק לזכות התובע את הסכום המצויין בחוות הדעת.

חשוב לזכור – גם הנתבע יכול לצרף חוות דעת מקצועית, על מנת להוכיח כי הנזק שלו טוען התובע הינו אחר. במקרה ששני הצדדים הציגו חוות דעת, בית המשפט יכריע איזו חוות דעת הוא מקבל. בית המשפט יכול לקבל רק חלקים מסוימים מתוך חוות הדעת, ומחלקים אחרים להתעלם. בית המשפט יוכל גם למנות מומחה מטעמו, שמאי שלישי, על מנת שיחווה דעתו בעניין הנדון.

הן התובע והן הנתבע יכולים לחקור את השמאי על חוות הדעת שנתן, ולהציג לו שאלות על מנת שיסביר מדוע קבע כי גובה הנזק הינו כזה ולא אחר.

באילו תביעות כדאי לצרף חוות דעת שמאי?

סוגי התביעות הנפוצים ביותר בהם כדאי להציג חוות דעת שמאי הינן כאשר נטען לנזקים ברכב או בדירה (למשל בשל חדירת מי גשמים, נזילה של הצנרת וכן הלאה). שמאים מסוימים מתמחים בנושאים שונים.

השמאי יתאר את הנזק שנגרם לרכב / לדירה, ויעריך את עלות התיקון של הנזקים.

כשהנזק הנטען הינו נמוך, ניתן להוכיחו גם בלא חוות דעת שמאית

לעיתים הנזק שנגרם לתובע הינו נמוך, יחסית. במקרים כגון אלו, מחיר חוות דעת השמאי יהיה גבוה באופן יחסי לתחום התביעה.

אשר על כן, בתי המשפט קיבלו טענות של תובעים כי כאשר הנזק הינו קטן, אין חובה לצרף חוות דעת שמאי. ניתן להוכיח את גובה הנזק גם באמצעות הצעת מחיר של איש מקצוע (למשל, מוסך במקרה של נזק לרכב, או חברת שיפוצים במקרה של נזק לדירה), או באמצעות קבלות עבור התיקון.

"נזק קטן" הינו בד"כ כאשר מדובר בנזק של כמה מאות שקלים, או אלפי שקלים בודדים. במקרים חריגים קיבל בית המשפט תביעה קטנה נגד ביטוח ישיר בגין נזק לרכב בגובה של למעלה מ-16,000 ₪, גם מבלי שהוצגה חוות דעת שמאי . אולם, מקרה זה הינו חריג.

עניינים נוספים

  • עלות חוות דעת שמאי הינה לרוב בין כמה מאות שקלים (כ-500 ₪) ועד 1500-2000 ₪ (ואף יותר מזה במקרה שהעניין הינו מורכב). רצוי וכדאי לשאול את השמאי לפני מתן חוות הדעת מה תהיה עלותה.
  • ודאו כי השמאי מצרף לחוות הדעת שלו תמונות ברורות של הנזקים.
  • קראו את חוות הדעת ובדקו כי היא ברורה. אם היא לא ברורה לכם – היא גם לא תהיה ברורה לקוראים אחרים.
  • יש לצרף את הקבלה עבור חוות הדעת לכתב התביעה, ולדרוש החזר בגין ההוצאה.

כתיבת תגובה