מינוי מומחה (בודק פוליגרף) בתביעות קטנות

10 ביולי 2013

בית המשפט לתביעות קטנות מינה מומחה מטעמו – בודק פוליגרף – על מנת להכריע במקרה בו נשמעו גרסאות מנוגדות. הכלל הרווח הוא כי בתביעות קטנות (כמו בכל הליך אזרחי אחר), בדיקה ב"מכונת אמת" קבילה רק בהסכמת הצדדים, וניתן לקבל את הכרעת הבודק. לכן, להבדיל מהליך פלילי, ניתן להשתמש בפוליגרף. זאת גם לאור העובדה שסדרי הדין ודיני הראיות אינם חלים בבית המשפט לתביעות קטנות.

ת"ק (אשדוד) 18589-01-11 עזראי נ' קולטקנר

כתיבת תגובה