מאמרים עם מילת המפתח "איחור אוטובוס"

פיצוי במקרה של איחור אוטובוס

נוסעים רבים המשתמשים בתחבורה ציבורית סובלים מאיחורים של חברות האוטובוסים. לעיתים מדובר באיחורים קלים, ולפעמים באיחורים משמעותיים יותר, העלולים לגרום לנוסעים נזקים, כגון איחור לפגישה, הפסד שעות עבודה וכו'. באיזה מקרים יפסוק בית המשפט פיצוי? מה גובה הפיצוי? פסקי הדין…