מאמרים עם מילת המפתח "כתב הגנה בתביעות קטנות"

כתב הגנה בבית משפט לתביעות קטנות

מרגע שאדם נתבע בבית המשפט, עליו להגיש כתב הגנה. על הנתבע בבית המשפט לתביעות קטנות, להגיש את כתב ההגנה תוך 15 יום מיום שקיבל לידיו את כתב התביעה. נתבע שלא יגיש את כתב ההגנה במועד – עלול לקבל פסק דין נגדו, על יסוד כתב התביעה בלבד. מאמר זה ידון בשאלה כיצד להגיש כתב הגנה. Continue reading