מאמרים עם מילת המפתח "פוליגרף"

בדיקת פוליגרף בבית משפט לתביעות קטנות

בית משפט לתביעות קטנות נועד לפתור סכסוכים פשוטים יחסית, בסכום הקבוע בתקנות (כיום 33,500 ש"ח), בהליך שהוא קצר, זול ומהיר. כחלק מעקרונות אלו, אף נקבע שהצדדים אינם רשאים להיות מיוצגים על ידי עורך דין, אלא במקרים נדירים. כתוצאה מכך שההליך…

מינוי מומחה (בודק פוליגרף) בתביעות קטנות

בית המשפט לתביעות קטנות מינה מומחה מטעמו – בודק פוליגרף – על מנת להכריע במקרה בו נשמעו גרסאות מנוגדות. הכלל הרווח הוא כי בתביעות קטנות (כמו בכל הליך אזרחי אחר), בדיקה ב"מכונת אמת" קבילה רק בהסכמת הצדדים, וניתן לקבל את הכרעת הבודק….