למתווך היה קשר אישי לנכס, ויחזיר את דמי התיווך בסך 29,500 ₪

12 בדצמבר 2018

בית המשפט לתביעות קטנות פסק ביום 2.12.18 כי על הנתבעים להשיב את דמי התיווך שקיבלו בסך של 29,500 ₪, בשל עבירות שנעשו בניגוד לחוק המתווכים במקרקעין.

התובע טען כי רק בדיעבד התגלה לו שלמתווך, הנתבע, יש עניין אישי בנכס, וכי הנכס שייך למשפחתו של המתווך. התובע טען כי בהתאם לחוק, על המתווך לגלות ללקוחו על עניין אישי שלו בנכס. הנתבע טען כי במודעה שפורסמה באינטרנט צוין כי יש דמי תיווך, כי הוא נוהג לגבות דמי תיווך בכל העסקאות וכי הוא בעל רישיון בתיווך.

בהתאם לחוק, על מתווך שיש לו עניים אישי בנכס, לקבל את הסכמת הלקוח לביצוע עסקת התיווך. זו לשונו של סעיף 10 לחוק המתווכים: "מתווך במקרקעין לא יתווך בעסקת מקרקעין אם יש לו ענין אישי במקרקעין או בעסקה, אלא אם כן גילה ללקוחו את ענינו האישי כאמור וקיבל את הסכמת הלקוח לכך בכתב". ההיגיון הוא כי יש לתת לשוכר תמונה מלאה לגבי הנכס טרם ההתקשרות בעסקה. יתכן, שמסירת המידע, הייתה גורמת לשוכר שלא לשכור את הנכס, שכן המתווך אמור לשמש כגורם אובייקטיבי שאינו מוטה לצד זה או אחר. במקרה הזה, המתווך הוא בעל קרבה ממשית לנכס: בתחילה היה הנכס של אחיו ובטיפולו של אביו, ובסופו של יום הנכס נרשם על שמו של המתווך.

בית המשפט פסק כי בעסקה שהובאה בפניו לא הוצגו בפני השוכרים כל הנתונים הרלוונטיים לעסקה. נקבע כי "היה אסור לו (למתווך) לתווך בעסקת מקרקעין נשוא הנכס שכן היה לו ענין אישי במקרקעין וגם בעסקה".

עוד נקבע בפסק הדין, כי לא נערך חוזה בכתב בהתאם להוראות החוק. השופט קבע כי על המתווך להשיב לתובע סך של 29,500 ₪.

תק (ת"א) 5967-07-18 (2.12.18)