ביטול עסקה: האם מדובר ב"הזמנה מיוחדת" שלא ניתן לבטל?

19 בדצמבר 2018

בית המשפט לתביעות קטנות קבע כי התובע יוכל לבטל עסקה לרכישת מכשיר שמיעה שהוזמן מתוך קטלוג, חרף הקבוע בהסכם הרכישה, כי המכשיר "מיוצר באופן אישי" לדרישות הלקוח". בית המשפט דן במספר נושאים חשובים הקשורים לתקנות ביטול עסקה: מה המשמעות של הזמנה מקטלוג? האם הזמנת מוצר בצבע מסוים היא הזמנה "מיוחדת" שלא ניתן לבטל? האם חוקי הדבר לומר ללקוח שלא ניתן לבטל עסקה כל שהיא?

עובדות המקרה

התובע פנה לחברה כדי שתתאים לו מכשיר שמיעה. היא ביצעה לו בדיקת שמיעה לצורך התאמה של מכשיר שמיעה, והמליצה לו על מכשיר שמיעה מסוים. התובע הזמין שני מכשירים, חתם על ההזמנה, ושילם סך של 13,000 ש"ח. על גבי טופס ההזמנה נרשם בהדגשה "המכשיר הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או החזרה לאחר ביצוע הזמנה זאת, המכשיר מיוצר באופן אישי לדרישות של החתום מטה!".

החברה הזמינה עבור התובע את המכשירים מגרמניה. התובע קיבל את המכשירים, אולם לאחר מספר ימי שימוש (וכחודש לאחר שהוזמנו), ביקש להחזירם.

לטענת התובע, לאחר שהחל להשתמש במכשירים החל לחוש כאבים באוזניים ובראש וסחרחורות. לדבריו, לא הוסברו לו הסיכונים שבשימוש במכשיר. כן טען התובע, כי לא הודגש בפניו שהעסקה אינה ניתנת לביטול, וממילא המכשיר לא הוזמן לפי מידות, ולפיכך ניתן לבטל את העסקה.

לטענת החברה הנתבעת, המכשירים הוזמנו על פי דרישות התובע, והוא חתם על כך. עוד הוסיפה החברה כי התובע קיבל הסבר מלא על המכשיר ועל הסיכונים ממנו. התובע, טענה, חתם במפורש על מסמך שאומר שלא ניתן להחזיר את המכשיר.

מה פסק בית המשפט?

בית המשפט לתביעות קטנות פסק כי התובע רשאי לבטל את העסקה. זאת, חרף חתימת התובע על המסמך. סעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 קובעות כי צרכן לא יהיה רשאי לבטל עסקה, במקרה שהמוצרים שהזמין "יוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות". כלומר, וכפי שעולה מנוסח החוק עצמו, כדי שלקוח יוגבל בזכות הביטול, על המוכר להוכיח שהמוצר יוצר במיוחד, ולפי מידות או דרישות מיוחדות. הזמנה מקטלוג לרוב אינה עונה על קריטריון זה. במרבית המקרים, הזמנה מקטלוג היא ההפך מייצור מיוחד. אף שייתכנו מקרים שבהם לקוח מזמין מוצר מקטלוג, אולם מבקש לבצע במוצר שינויים – לא זה המקרה עם מכשיר השמיעה.

החברה הנתבעת ניסתה לטעון כי המכשיר שהזמינה הוא בעל מאפיינים ייחודיים (כגון עוצמת המכשיר, מספר ערוצי השמיעה בו, אורך האוזניה וכו'). בית המשפט דחה את טענות החברה. גם גם נפסק שהזמנת מוצר בצבע סטנדרטי שמוצג למכירה, אינו ייחשב כהזמנה מיוחדת.

בית המשפט ציין בפסק הדין כי הוא סומך ידיו על נייר העמדה שפרסמה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן "מדיניות אכיפה בעניין ביטול עסקה לרכישת טובין שיוצרו על פי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן" (פורסם ביום 11.6.18).

בנוסף, נקבע כי גם אם היה מדובר בהזמנה ייחודית, גם אז היה התובע רשאי לבטל את העסקה. זאת, מאחר שהחברה לא ציינה בפני התובע, בעת ההזמנה, כי מדובר במוצר ייחודי, וכי לכן לא יוכל לבטל את ההזמנה. כמו כן נקבע כי קביעה בטופס ההזמנה שלא ניתן להחזיר את המוצר בשום מקרה, אינה חוקית.

לסיכום, אלו עיקרי פסק הדין:

א. זכותו של מוכר שלא לבטל עסקה היא במקרה שמוצר יוצר לפי דרישות מיוחדות (גודל, צבע, צורה וכו') או בהזמנה מיוחדת (כלומר, לא מוצר הנמצא במלאי ויש ליצרו עבור הלקוח).

ב. הזמנה מתוך קטלוג משמעה בד"כ שלא מדובר בייצור מיוחד עבור הלקוח. הנטל להפריך הנחה זו, מוטל על המוכר.

ג. הזמנת מוצר בצבע סטנדרטי המוצע למכירה באופן רגיל לא תחשב הזמנה מיוחדת.

ד. מוכר המוכר מוצר בהזמנה ייחודית, צריך לציין במפורש שמדובר בהזמנה ייחודית, כזו שלא תאפשר את ביטול ההזמנה.

ה. הקביעה בטופס הזמנה כי בשום מקרה לא ניתן להחזיר מוצר – אינה חוקית.

תק (ירושלים) 55109-06-18 (29.11.18)