הוצאה לפועל בהליך של תביעות קטנות

12 בפברואר 2014

כללי

בית המשפט לתביעות קטנות הינו ערכאה משפטית, שנועדה לפתור סכסוכים בסכום הקבוע בתקנות. על פי החוק, בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית שהיא אחת מאלה: (1) לתשלום סכום שאינו עולה על 32,700 שקלים חדשים (הסכום נכון ליום כתיבת מאמר זה, ומתעדכן מעת לעת). (2) למתן צו להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה, כששווי המצרך או התיקון או סכום העסקה אינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 1.

פסק הדין בתביעה הקטנה

בהתאם לתקנות, בית המשפט ימסור את פסק דינו בעת הדיון, אולם הוא רשאי לדחות את מתן פסק הדין לתקופה קצרה, של עד שבעה ימים. במידה שבית המשפט קבע כי על צד אחד לשלם לצד השני סכום מסוים, בית המשפט יקבע מה הוא אותו סכום, ותוך כמה זמן יש להעביר את התשלום לצד הזוכה (לרוב יהיה זה 30 ימים, אולם השופט רשאי לפסוק אחרת). אם בית המשפט לא קבע תוך כמה זמן יש לשלם את הסכום האמור – יש לשלמו תוך 30 יום.dreamstime_xs_29911496

במקרה שבו ניתן פסק הדין בנוכחות הצדדים, כלומר – במועד הדיון, מתחילים לספור 30 ימים (או מספר ימים אחר שקבע השופט) ממועד הדיון. אם פסק הדין נשלח לצדדים בדואר, אזי מתחילים לספור את 30 הימים (או, כאמור, מספר ימים אחר שקבע השופט) מיום שהצד המפסיד קיבל את פסק הדין לידיו.

הצד שחויב בתשלום, צריך, כמובן, לפעול בהתאם לפסק הדין, ולשלם לצד הזוכה את הסכום שנקבע בפסק הדין. לרוב פסק הדין אינו קובע את דרך התשלום, והדבר נתון להסכמת הצדדים (כלומר, אם במזומן, בצ'ק, בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בכל דרך אחרת).

מה ניתן לעשות אם הצד המפסיד לא שילם את מה שנפסק?

במקרה שבו הצד המפסיד לא שילם את מה שחויב לשלם בהתאם לפסק הדין, הצד הזוכה רשאי לפנות להליך של הוצאה לפועל, על מנת לממש את פסק הדין. הליך של הוצאה לפועל ניתן לבצע גם ללא עורך דין, אולם ברוב המקרים רצוי להעזר בעורך דין.

במסגרת הליך של הוצאה לפועל, ניתן לנקוט במספר פעולות על מנת לגבות את התשלום המגיע לצד שזכה בפסק הדין. כך, למשל, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיקול של כספים (חשבונות, חסכונות וכו'), עיקול של נכסים מסוימים (למשל רכב), עיקול מקרקעין, ובמקרים מסוימים אף ניתן לנקוט באמצעים חריפים יותר, כגון הגבלות על יציאה מהארץ ("צו עיכוב יציאה מהארץ") וכו'.

חשוב לציין: ניתן לפתוח גם בהליך של הוצאה לפועל כדי לממש פסקי דין המורים על עשיית מעשה מסוים (למשל, פסק דין המורה לחברה הנתבעת לאסוף מוצר מסוים מבית הלקוח, ולהשיב לו את הכסף ששילם אותו מוצר, או פסק דין המחייב חברה לתקן מכשיר חשמלי תקול). הליך זה הינו מורכב, ורצוי מאוד להעזר בעורך דין טרם פתיחת הליך כגון זה בהוצאה לפועל.

כתיבת תגובה