תביעה נגד שיש באר שבע בגין פגיעה בכבוד המת

6 באוגוסט 2013

פרטי התביעה

התובעים הינם בני משפחה, עולים מאתיופיה, שאימם נפטרה בשיבה טובה בגיל שמונים ואחת. בסמוך לאחר פטירתה של האם, בעוד המשפחה יושבת שבעה, הגיעו הנתבעים לבית התובעים היושבים שבעה, והציעו להם להכין את המצבה. התובעים העבירו לתובעים את הכיתוב שיהיה רשום על המצבה, ושילמו את מלוא הסכום שדרשו הנתבעים.

לצער המשפחה, המצבה הוכנה בצורה חובבנית, תוך השמטת אחד השמות של האם, לכלוכים בצבע שחור ושגיאות דקדוק ותחביר. בתמונות שצורפו לכתב התביעה, ניתן היה לראות כי השם של האם נכתב שלא כמו שצריך, את הלכלוך על המצבה, את הפסיקים שאינם במקום ואת הרווחים הלא אחידים בין המילים.Dandelion

אחת התובעות פנתה לנתבעים פעמים רבות, אולם הם התעלמו מפניותיה. לאחר התערבותנו, הבטיחו הנתבעים כי הם יתקנו את המצבה. למרות הבטחותיהם החוזרות כי יתקנו את כל הפגמים במצבה, הם לא עשו כן. באחת הפעמים טענו הנתבעים כי הם כבר תיקנו את המצבה, אך ביקור בבית העלמין העלה כי לא כך היה, והמצבה נותרה כשהייתה. בפעם אחרת, כשכבר ניסו הנתבעים לתקן או להחליף את ראש המצבה, גרמו הנתבעים לסדק בכל ארכה של המצבה.

בכתב התביעה הרחבנו על אודות הנזק הנפשי שנגרם למשפחה, על הבושה, על העלבון ועל הפגיעה בכבוד המת. כמו כן צרפנו תמונות, הודעות דוא"ל, הקלטות וראיות נוספות, התומכות בכל הטענות שהועלו בכתב התביעה.

איך הסתיימה התביעה?

התובעים והנתבעים ניהלו משא ומתן, במהלכם ויתרו התובעים על כל פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם להם, על מנת שלא לעשות רווח כלכלי ממותה של האם. כל שביקשו התובעים היה כי הנתבעים יתקנו את המצבה לשביעות רצונם, על מנת שירגישו בנוח לבקר את האם בבית העלמין. לאחר למעלה משנה לאחר מות האם תוקנה המצבה לשביעות רצונם המלאה של בני המשפחה.

כתיבת תגובה