פסק הדין בתביעות קטנות

13 בדצמבר 2018

פסק הדין הניתן בתביעות קטנות הינו פסק דין מחייב לכל דבר ועניין, ותוקפו הינו כמו כל פסק דין אחר. עם זאת, יש מספר הבדלים בין פסק דין שניתן בבית משפט לתביעות קטנות, לבין פסק דין הניתן בתביעה רגילה.

מועד מתן פסק הדין: על פי החוק, על פסק הדין בתביעות קטנות להינתן בסוף הדיון, או לכל המאוחר תוך 7 ימים מיום הדיון (בתביעה "רגילה" יש לתת פסק דין תוך 30 יום ממועד הדיון האחרון). עם זאת, בפועל פסקי דין רבים ניתנים לאחר יותר מ-7 ימים, וזאת בד"כ בשל עומס בבתי המשפט. אם חלף הזמן הקבוע בחוק, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה למתן פסק דין. רצוי, עם זאת, להמתין מספר ימים נוספים טרם שליחת הבקשה. העומס בבתי המשפט אכן גבוה במיוחד. במקרה שבו לא ניתן פסק דין במשך תקופה ארוכה (לרוב חודשים) ניתן לפנות גם לנציב קבילות על שופטים ולהגיש תלונה.

תוכן פסק הדין: פסק הדין בתביעות קטנות ינומק בקצרה בד"כ. תקנה 15(ב) לתקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976 קובעת כי פסק הדין בתביעות קטנות "יהיה מנומק בצורה תמציתית". המטרה של סעיף זה היא לאפשר לבית המשפט לסיים את ההליך באופן מהיר ויעיל (מאותה הסיבה, הדיון בתביעה קטנה בד"כ יהיה קצר). עם זאת, ולמרות חובת בית המשפט לתביעות קטנות לתמצת בפסק דינו, שיתייחס לראיות אשר הצדדים ראו כמרכזיות, ואשר הן הראיות שעשויות להכריע במחלוקת. אם יש ראיות מספיקות להכרעה, אזי יש לקבוע ממצאים באופן מפורש תוך התייחסות לראיות (אם אין מספיק ראיות, ניתן להכריע על בסיס נטלי הוכחה). אם פסק הדין אינו מנומק דיו, ולא ניתן להבין ממנו כיצד הגיעה השופט להכרעה, ככל הנראה מדובר בפגם מהותי, שיאפשר במקרים מסוימים ערעור. לדוגמא: בית משפט שקובע שמסמך הוא מזויף, צריך לנמק כיצד הכריע שהמסמך מזויף (פסק דין ברתק (באר-שבע) 26650-08-17‏ (15.7.18)).

ערעור על פסק הדין: על פסק דין בתביעות קטנות אין זכות ערעור (בניגוד לפסק דין בתביעה"רגילה"). כדי לערער על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות, יש להגיש "בקשת ערעור" לבית המשפט המחוזי. מיעוטן של בקשות רשות הערעור יתקבלו, ובד"כ יהיה זה כאשר מדובר בטעות משפטית ברורה של בית המשפט לתביעות קטנות.

פסק דין בהעדר הגנה: במקרה שתובע הגיש תביעה, והנתבע לא הגיש כתב הגנה, התובע רשאי לבקש מבית המשפט לתת פסק דין על בסיס כתב התביעה בלבד. בית המשפט יתן פסק דין רק אם התובע יראה כי מסר את התביעה לנתבע בהתאם לחוק. במקרים מסוימים בהם ניתן פסק דין בהעדר הגנה, יהיה רשאי הנתבע (שהפסיד, כי לא הגיש כתב הגנה) להגיש בקשה לביטול פסק דין. בית המשפט נוטה להענות לבקשות לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, אולם חשוב להגיש את הבקשה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק (למשל, להגיש את הבקשה במועד, לצרף לה תצהיר ועוד).