העברת תביעה קטנה להליך של תביעה רגילה

18 בנובמבר 2013

בית המשפט לתביעות קטנות נועד לפתרון סכסוכים בסכומים קטנים יחסית (כיום עד 33,500 ₪). לעיתים מגיש תובע תביעה קטנה לבית המשפט לתביעות קטנות, אולם בית המשפט מחליט מיוזמתו להעביר את התביעה לבית משפט רגיל, לרוב בית משפט שלום, מטעמים שונים. מה הם אותם מקרים? מה ניתן לעשות על מנת שהתביעה תידון בכל זאת כתביעה קטנה?

אילו תביעות יכולות להידון בתביעות קטנות

מקובל לחשוב כי בתביעות קטנות ניתן להגיש תביעות בנושאים צרכניים בלבד. עם זאת, בית המשפט לתביעות קטנות נועד לפתור סכסוכים בסכום הקבוע בחוק, בין אם המדובר בנושאים צרכניים ובין אם המדובר בנושאים אחרים.

נושאים אחרים שבית המשפט מוסמך לדון בהם הינם, למשל, תביעות חוקתיות שעניינן פגיעה בפרטיות, בשוויון וכן הלאה. בית המשפט לתביעות קטנות ידון גם בתביעות קטנות שנובעות מתאונת דרכים, מסכסוכים עסקיים, ובתביעות שעילתן מחלוקות בין אנשים פרטיים (למשל הלוואה שניתנה מאדם אחד לאדם שני).dreamstime_xs_28144959

לגבי תביעות המערבות נזקי גוף, ישנם שופטים המוכנים לדון בתביעות כאלו, כאשר הנזק הנטען אינו עולה על הסכום המקסימלי בתביעה קטנה (כאמור, כיום 33,500 ₪). מקרה כזה יכול להיות למשל, בעקבות נפילה ברחוב כשהנזק הינו קטן באופן יחסית (למשל שבירת יד ללא נכות, פצע שטחי וכן הלאה).

המקרים בהם יעביר בית המשפט תביעה קטנה לבית רגיל בבית משפט שלום / מחוזי

חוק בתי המשפט קובע כי "בית המשפט רשאי לא לדון בתביעה או בתביעה-שכנגד ולהעבירן לבית משפט שלום, אם ראה שהדיון בבית משפט לתביעות קטנות אינו מתאים להן".

על פי פסיקת בתי המשפט, מקרים שאינם מתאימים לתביעות קטנות הינם מקרים בהם המחלוקת העובדתית או המשפטית הינה רחבה. זאת, מאחר שהדיון בבית המשפט תביעות קטנות אמור להיות קצר ופשוט יחסית. נציבת התלונות על שופטים התייחסה בעבר לשאלה הנוגעת להעברת תביעה לבית משפט שלום, וקבעה כי "ראוי הוא שההעברה לבית משפט שלום תעשה באותם מקרים בהם מדובר בעניין עקרוני, מורכב, או בעל חשיבות… על השופט להימנע מלשלול מהמתדיין את ההקלות להן הוא זוכה בהגשת תביעה קטנה".

מקרה נוסף שאינו מתאים להיות נדון בתביעות קטנות הוא תביעה של עובד נגד מעסיק, שכן בית המשפט לתביעות קטנות אינו מוסמך לדון בתביעות במסגרת דיני עבודה. תביעות אלו צריכות להיות נידונות בבית הדין לעבודה.

במקרים בהם יש נזק גופני, בית המשפט עלול לסבור כי יש חובה להגיש חוות דעת רפואית, ועל כן יש להגיש את התביעה כתביעה רגילה.

מה ניתן לעשות אם בית המשפט החליט להעביר את הדיון להליך של תביעה רגילה

ברוב המקרים, בית משפט שהחליט להעביר את התביעה הקטנה להליך של תביעה רגילה – לא ישנה את החלטתו. ואולם, ניתן לבקש מבית המשפט לעיין מחדש בהחלטתו, ולקבוע כי הדיון יישאר בבית המשפט לתביעות קטנות. לבקשה זו יכולות להיות כמה נימוקים:

א. ההליך בתביעה רגילה יגרום לתובע עלויות רבות ונוספות, לרבות אגרת בית משפט ועלויות ייצוג משפטי.

ב. ניתן לנסות ולהבהיר כי המחלוקת העובדתית אינה כה מורכבת כפי שבית המשפט סבר מלכתחילה.

ג. אם סיבת ההעברה היא כי לתובע נגרם נזק רפואי, ניתן לנסות ולהבהיר לבית המשפט כי הנזק הרפואי הינו בסכום נמוך יחסית, שאינו מצריך חוות דעת רפואית. כדאי להוסיף בבקשה כי על פי הדין, דיני הראיות אינם חלים בתביעות קטנות, ולפיכך אן כל חובה חוקית לתמוך טענה לנזק רפואי בחוות דעת רפואית.

אלו רק חלק מהטענות שניתן להעלות בפני בית המשפט. יש לבחון כל מקרה לגופו, ובמקרים בהם החליט בית המשפט להעביר את הדיון להליך של תביעה רגילה, אנו ממליצים להיוועץ בעורך דין על מנת לשקול את צעדיכם, ועל מנת לנסח בקשה לבית המשפט שישקול את החלטתו מחדש. לבקשות כגון אלו יש תקדימים, והן אפשריות.

כתיבת תגובה