תביעה קטנה נגד KSP – התובע זכה בדרישתו לביטול העסקה

23 בינואר 2014

בית המשפט לתביעות קטנות פסק כי על חברת KSP לבטל עסקה עם התובע, ולהשיב לו את הסכום ששילם עבור מכשיר טאבלט – סך של 2,550 ש"ח (בקיזוז דמי ביטול, בהתאם לתקנות ביטול עסקה).

התובע הגיע לחנות החברה, וביקש לרכוש טאבלט. הוא שאל האם יהיה ניתן לבטל את העסקה, והמוכר השיב לו בחיוב, תוך ציון שאם ירצה לבטל את העסקה, יחויב בדמי ביטול, בהתאם לחוק. במעמד הרכישה פתח המוכר בחנות את הטאבלט, ובדק את תקינותו ואת החיבור לאינטרנט. מעבר לבדיקה זו, לא נעשה שימוש במכשיר.

dreamstime_xs_22807884

חמישה ימים לאחר רכישת המכשיר, הגיע התובע לחנות, וביקש לבטל את העסקה. מוכר אחר שהיה באותה עת בחנות, סרב לבקשת התובע לביטול העסקה, תוך שהוא מנמק את סירובו בכך שהמכשיר עבר "אקטיבציה" (כלומר, הפעלה ראשונית). נזכיר, כי לטענת התובע, המכשיר עבר אקטיבציה בחנות, על ידי אחד המוכרים, תוך שהמוכר מבטיח לתובע כי יוכל עדיין להחזיר את הטאבלט אם יחפוץ בכך.

תקנות ביטול עסקה קובעות בסעיף 2 כי "צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש".

בית המשפט קיבל את התביעה, וקבע כי המכשיר אכן הופעל לראשונה בחנות, וזאת בניגוד לטענתה של הנתבעת, כי אחות התובע היא שהפעילה את הטאבלט לראשונה. הנתבעת ניסתה להוסיף ולטעון כי המכשיר הופעל לבקשת התובע, ולפיכך הוא אינו רשאי להחזיר את הטאבלט. בית המשפט פסק כי מאחר שנציג הנתבעת לא הזהיר את התובע (או  את אביו של התובע, שרכש את הטאבלט עבור בנו) שהפעלת המכשיר בחנות, ולו לשם בדיקתו, מהווה "שימוש" אשר בגינו לא יוכל לבטל את העסקה, הרי שניתן לבטל את העסקה.

נפסק כי בכפוף להשבת הטאבלט, הנתבעת תחזיר לתובע את הסך ששולם עבורו – 2,550 ש"ח, בניכוי דמי ביטול של 100 ש"ח. ביהמ"ש דחה את דרישתו של התובע לפיצוי בגין עוגמת נפש ובגין הוצאות משפט, שכן אביו של התובע התנהג בצורה "כוחנית, בריונית  ובלתי הולמת, שנעשתה בעת מתן שירות ללקוחות הנתבעת", לשון בית המשפט.

ת"ק (טבריה) 37325-04-13 יוסף נ' KSP מחשבים בע"מ

 

כתיבת תגובה