זכה בפיצוי לפי חוק הספאם למרות שהסכים לקבל הודעות פרסומיות

12 בנובמבר 2014

בפסק דין חשוב פסק בית המשפט לתביעות קטנות כי התובע יזכה לפיצוי לפי חוק הספאם, למרות שנפסק כי הוא הסכים לקבל דברי פרסומת. הפיצוי נפסק לתובע מאחר שההודעות ששלחה הנתבעת, חברת שטראוס מים בע"מ, לא הכילו את המילה "פרסומת" בתחילתן, כנדרש על פי החוק.

התובע טען כי מעולם לא הסכים לקבל פרסומות ("ספאם") מהנתבעת, אולם ביהמ"ש קבע כי הוא לא הוכיח טענתו זו, וכי הוא כן הסכים לקבל פרסומותעם זאת, לא הייתה מחלוקת שב-18 הודעות מתוך ה-19 שנשלחו אליו, כלל לא הופיעה המילה "פרסומת" בתחילת ההודעה. 

פסק הדין דן בשאלה, האם אי הכללת המילה "פרסומת" בתחילת ההודעה, מהווה עוולה אזרחית עצמאית, המאפשרת לביהמ"ש לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק.http://www.dreamstime.com/stock-image-stop-spamming-concept-vector-illustration-background-image41558841 ביהמ"ש השיב על שאלה זו בחיוב, כשהוא קובע כך: "ניסוחו של סעיף 30א לחוק אינו בהיר לחלוטין בכל הנוגע לשאלה האם ניתן לפסוק פיצוי לדוגמה בגין אי הכללת המלה "פרסומת" בכותרת הודעת הדואר האלקטרוני… עיון בכלל סעיפיו הקטנים של סעיף 30א מוליך למסקנה כי הפרשנות הראשונה היא הנכונה, כלומר שניתן לפסוק פיצוי לדוגמה גם בגין הפרת הוראותיו של סעיף קטן ה', הנוגע לענייננו". חשיבות הכללת המילה פרסומת, נפסק, היא שכך יוכל הנמען לדעת מראש שמדובר בפרסומת, ואף להפעיל סינון של כל ההודעות המכילות את המילה. כמו כן, הכללת המילה פרסומת עשויה לחסוך למקבל את ההשפעה התודעתית של הפרסומת.

קביעה חשובה נוספת של בית המשפט הייתה, כי התובע יהיה זכאי לפיצוי מהנתבעת עצמה – חברת שטראוס מים בע"מ – על אף שלא היא זו ששלחה את הפרסומות. הפרסומות נשלחו על ידי 8 מדוורים שונים, שפעלו, כך לפי עדות הנתבעת עצמה, בשליחותו של משרד הפרסום שמפרסם את עסקיה של הנתבעת. ביהמ"ש קבע כך על פי נוסח החוק עצמו, הקובע כי מפרסם הוא גם "מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו". כלומר, אין חובה כי הנתבעת עצמה היא ששלחה את ההודעות, ודי בכך שההודעות עצמן משרתות את מטרותיה הפרסומיות של הנתבעת.

בפסק דינו התייחס בית המשפט לתביעות קטנות לפסק הדין של בית המשפט העליון, שניתן לאחרונה, ואשר עסק בשאלות מהותיות הנוגעות לחוק הספאם. באותו פסק דין של ביהמ"ש העליון, נקבע כי נקודת המוצא לעניין גובה הפיצוי לדוגמה אינו קשורה דווקא לאיך פעל מי שקיבל את ההודעה הפרסומית, אלא  להתנהגותו של המפרסם, שכן מדובר בפיצוי ללא הוכחת נזק ובחוק שמטרתו מלחמה בתופעת הדואר הפרסומי האלקטרוני.

התובע זכה בסכום של 6,000 ש"ח.

חשוב לציין: החוק קובע כי יש לציין את המילה "פרסומת" בתחילת ההודעה, אולם מדובר על הודעות פרסומת שנשלחות בדוא"ל, בפקס או במערכת אלקטרונית. סעיף זה אינו חל על הודעות פרסומת שנשלחות באמצעות SMS. לגבי הודעת פרסומת שנשלחת ב-SMS, על המפרסם לציין רק את שמו ואת דרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב.

ת"ק (ת"א-יפו) 15855-06-14 נחום נ' שטראוס מים בע"מ