המזגן בדירה לא עבד במשך 20 יום – השוכר זכאי לפיצוי של 2,000 ש"ח

21 בנובמבר 2013

בית המשפט לתביעות קטנות קיבל תביעה בה נטען כי במהלך חודש הקיץ החמים, המזגן בדירה המושכרת לא עבד במשך 20 יום, וקבע כי על הנתבע לפצות את התובע בסכום של 2,000 ש"ח.

לטענת התובע, בתחילת חודש יולי שנת 2012, הותקנו בדירה מזגנים. המזגנים חוברו לחשמל רק לאחר חמישה ימים, אולם לא פעלו משך כשבועיים נוספים, בשל תקלה. בית המשפט לתביעות קטנות קבע כי תקופה של 20 ימים במהלך חודשי הקיץ החמים הינם תקופה בלתי סבירה, וכי על המשכיר היה לתקן את התקלה בזמן סביר. פסיקת בית המשפט עולה בקנה אחד עם חוק השכירות והשאילה, הקובע בסעיף 7 את חובת המשכיר לתקן תוך זמן סביר, לאחר שקיבל הודעה על התקלה מהשוכר, כל תקלה המגבילה את השימוש בנכס המושכר. חובה זו חלה על המשכיר אם התקלה התגלתה בזמן מסירת הנכס או אם התגלתה במהלך תקופת השכירות.dreamstime_xs_16254302

בתביעתם טענו התובעים טענה נוספת, לגבי תקינות המרפסת. עבודות השיפוץ במרפסת התמשכו במשך ארבעה חודשים. בית המשפט קבע כי בשל התמשכות עבודות התיקון, השוכרים זכאים להפחתה מתשלום השכירות בסכום של 1,500 ש"ח לחודש, שכן לא יכלו להנות מהמרפסת במשך אותם ארבעה חודשים. ביהמ"ש הפחית את תשלום השכירות, על אף שקבע כי המשכיר לא היה אחראי להתמשכות עבודות התיקון.

על אף שסך הפיצוי המגיע לתובעים עמד על 8,000 ש"ח (2,000 ש"ח בשל התקלה במזגן, ו-1,500 ש"ח בשל המרפסת הלא תקינה, למשך ארבעה חודשים), הנתבע לא חוייב בתשלום כלשהו, שכן לטענתו התובעים לא שילמו חלק מחשבונות החשמל והארנונה. בית המשפט הפחית את הפיצוי בו חוייב המשכיר מחובות החשמל והארנונה. בסיכום החישוב נפסק כי התובעים הם שחייבים לתובע 2,170 ש"ח עבור חשמל וארנונה, אך מאחר שהנתבע לא הגיש נגדם תביעה שכנגד, הם לא חוייבו לשלם בפועל.

חשוב לציין את ההבדל בין טענת קיזוז בכתב הגנה, לבין תביעה שכנגד. טענת קיזוז היא טענה הנטענת במסגרת כתב ההגנה, ולפיה יש להפחית מסכום התביעה חובות שאותם חב התובע לנתבע. תביעה שכנגד היא תביעה עצמאית, אשר לרוב נדונה יחד עם התביעה הראשית. אם נדחית התביעה הראשית, התביעה שכנגד ממשיכה להידון.

בית המשפט קבע כי אם הנתבע חפץ בכך, הוא יכול להגיש תביעה חדשה, כנגד התובעים (השוכרים), ובה לדרוש פיצוי על יתרת החוב שלהם עבור הארנונה והחשמל.

ת"ק (עכו) 33652-03-13 כהן נ' סלע

כתיבת תגובה